Tarihçe


MERSİN İDMAN YURDU KULÜBÜNÜN KURULUŞU
 
Mersin İdman Yurdu 1925 senesinin Ağustos ayının 16. Günü (Perşembe) kurulmuştur. Kulübün kuruluşu yukarıda verilen gün olarak resmen federasyon tarafından tescil edilmiştir. Kuruluşundan 1949 yılına kadar bölge şampiyonluğunu kimseye vermeyen kulüp bu unvanı  1949/50 senesinde Mersin Demirspor’a kaptırmıştır. Yine Mersin İdman Yurdu 1954 yılına kadar bölge birinciliğini devam ettirmiştir.  Bölge birincisi olduğu zamanlarda  hemen her sene grup şampiyonluğunu da kazanmış, 1944’de Ankara’da yapılan Türkiye şampiyonasında ise üçüncü olma başarısı göstermiştir.
1957 – 58 sezonunda Çukurova sanayi İşletmeleri himayesine giren ve tekrar eski gücünü gösteren ekip, her zaman için <<başarılı>> olarak gösterilmiştir.
1926 kadrosunda bilinen isimler: Edip, Mehmet Ali, Hasan, Halil, Ethem, Ziya, Rasim, Cemal.

MERSİN İDMAN YURDU GENÇLİK
KULÜBÜNÜN KURULUŞ GEREKÇESİ
VE KURUCULARI
 
Türk gençliğinin fizik ve moral kabiliyetlerini ulusal olarak ve inkılapçı amaçlara ve yurt müdafaası icaplarına geliştirmek gayesiyle Beden Terbiyesi ve Spor yapmasını temin için 1925 senesinde:
İbrahim Yekta               Mersin    Ziraat Bankası Memurlarından
İbrahim Bigam              Mersin    Numune mektebi muallimi
Edip Buran                     Mersin    Tahmil Tahliye memuru
İhsan Dağıstan              Mersin     Arif Numani Ticarethanesi
Hasan Tahsin                Mersin     23. Alay Yaveri (Üstğm)
Hamit Abey                   Mersin     Ticarethane muhasibi
Hakkı Cemal Üçer        Mersin     Tüccar
Hayri Güntekin             Mersin     Tüccar
Rauf Süleymaniyeli      Mersin    Gümrük Memuru
Sami İstanbullu             Mersin    Gümrük Memuru
Semih Can                     Mersin     Posta Koli Memuru
Ömer Cevdet Türkmenili  Mersin   Tüccar
Asım Güler                    Mersin    Belediye İskele Memuru
Fevzi Serden geçti        Mersin   Tüccar
Kazım Kırzade               Mersin    Vapur Kampanyası sahibi
Lütfi Resimci                 Mersin     Ticaret Odası Memuru
Muharrem Yeğin         Mersin     Tüccar ve Komisyoncu
Mustafa Lütfü              Mersin      23. Alay İaşe Subayı
Muhip Batıbeki            Mersin      Muhasip
Necati Salim                  Mersin     Gümrük Memuru

İsimleri ve ikamet mahalleri yukarıda yazılı (20) müessis aza tarafından teşkil edilen ( Mersin İdman Yurdu ) ismi amatör spor cemiyeti devamlı olarak ( İdman Yurdu Gençlik Kulübü – Mersin ) unvanı ile Beden Terbiyesi teşkilatına intibak suretiyle kurulmuştur. Mersin İdman Yurdu kulübü nün nizamnamesinde amaç ve umumi hükümleri kapsayan 66 tane madde vardır. Azalık ve hukuku  teşkil eden 6. Madde İdman Yurdu Gençlik kulübünün Türk tabiiyetini ve cemiyetler kanunundaki vasıfları haiz olmak şartı ile üç türlü azası olduğu belirtilmektedir.

A-     Faal Aza
B-      Emekli Aza
C-      Yardımcı Aza
D-     Misafir Aza (Ecnebiler, Valinin teklifi ve umum müdürlüğünün izniyle kabul edilirler.)
 
 
Tüzüğün   8. Maddesinde Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünce kararlaştıran nispetler göz önünde tutularak İdman Yurdu Gençlik Kulübünde tespit olunun üyelik ve giriş ücretleri şöyledir.

                                                                 Duhuliye Lira Kuruş         Aidat Lira Kuruş
Mükellef aza için       (Yılda)                        0.00                                 1.20
İhtiyari aza için              “                               0.50                                 3.00
Emekli aza için               “                             0.00                                 3.00
Yardımcı aza için           “                             1.00                                  3.00
Misafir ecnebi aza için “                              1.00                                  6.00

İdman Yurdu Gençlik Kulübünde her sınıf azası tarafından verilecek aidat, yılda 120 lirayı geçemez, yani bir azadan azami olarak yılda yüz yirmi lira alınabilir.

Mükellef azadan, yıllığı 1 lira 20 kuruş hesabıyla ayda 10 kuruş aidatını veremeyecek vaziyette olduğu anlaşılanlar kulüp idare heyetinin kararıyla bu aidatı vermekten istisna edebilirler.

Yardımcı azadan kulübe ayda en az beş lira verenlerin fotoğrafları kulübün şeref albümüne konur. Kulübe beş senede devamlı olarak en az senede (100) yüz lira vermeyi taahhüt edenlerin fotoğrafları kulübün şeref salonuna asılır.

Aidat yıllık veya 6 aylık olarak alınabileceği dibi aylara taksim suretiyle her ay peşin olarak da alınabilir. Her azanın aidatını kendiliğinden ve zamanında vermesi icap ettiğinden kulüp tahsil memurunun ilk müracaatında ödemesi kulübe bağlılığını ifade eder.

Tüzüğün 25. Maddesini kapsayan TEKNİK FAALİYETLER  bölümünde: Beden Terbiyesi nizamnamesinin (II). Ci maddesinde yazılı ve aşağıda sıralanan mecburi v ihtiyari sporlarla meşgul olur:


A Mecburi Hareketler:

1-      Jimnastik ( Aletsiz, alet ile ),
2-      Atletizm
3-      Hentbol, voleybol, basketbol ( enaz biri )
4-      Yüzme
5-      İzcilik ( Yürüş, arazi bilgisi, yurt müdafaası talimleri) atıcılık.
6-      Denizcilik
 
B İhtiyari Hareketler:

1-      Futbol
2-      Güreş ve boks
3-      Bisiklet ve Motosiklet
4-      Tenis
5-      Eskrim
6-      Yelken ve kürek
7-      Ağır aletli jimnastik
8-      Siklet kaldırma
 
Mersin İdman Yurdu Kulübünün, ilk öncelere ismi Mersin Gençlerbirliği olarak geçmesine, renklerinin kırmızı-beyaz olmasına rağmen tüzüğün 45. Ve 46. Maddelerinde derki:
Madde 45 ve 46: Kulübümüzün ismi (idmanyurd-
Madde 45: Kulübümüzün ismi ( İdman Yurdu Gençlik Kulübü MERSİN)dir.
Madde 46: İdman Yurdu Gençlik kulübü rengi kırmızı – lacivert olup alameti farikası birbirine geçme ve biri kırmızı diğeri lacivert iki hakladır.
 
Daha önceki yıllarda belli belirsiz kayıt ve nizamlarla yöneltilen Mersin İdman yurdu Gençlik kulübü esas ana nizamnameyi kulübün 11/1/1941 tarihinde yapılan umumi kongresince ittifakla kabul olunmuş ve bazı maddeleri 14 Şubat 1942 tarihinde yapılan kongrece tadil olunarak iş bu 66 madde içinde son şeklini almıştır.
 

MİTAT  TOROĞLU

1897 yılında Mersin’de doğan Mitat Toroğlu ilk ve orta tahsilini Tarsus, lise tahsilini ise Mersin’de yapmıştır. 18 yaşında askere alınan Toroğlu Romanya, Filistin ve Hicaz cephelerinde çarpışmış, 6 defa yaralanarak gazilik mertebesine ermiştir. Toroğlu bu savaşlar sonrasında Avusturya harp ve İstiklal Madalyasına layık görülmüştür. Evli ve 4 çocuğu olan Toroğlu’nun eşi ve bir çocuğu vefat etmiştir. Fransızca, Almanca ve Romence dillerine bihakkın vakıftır.

Mitat Toroğlu 1930 ile 1940 yılları arasında Mersin İdman Yurdu’nun başkanlığını yapmıştır. Toroğlu o günleri şöyle anlatmaktadır:
<<1930 yıllarında Mersin Belediye Başkanı idim. Kulüp başkanı Lütfü Ali Bey, rahmetli Edip Buran ( Mersin Bölge Müdürü yapmış zat ) ile birlikte gelip << Mersin İdman Yurdu mali kriz geçiriyor. Bir olağan üstü kongre yapılacak ve sizi başkan seçeceğiz>>  dediler… Belediye Başkanı olmam sıfatı ile ısrarlarını kırmayıp verilecek Başkanlığını kıramayıp verilecek Başkanlığı kabul edeceğimi söyledim. Memleketin değerli isimlerinden, Ticaret Odası Başkatibi Mahmut Seyda ( İkinci Başkan ), Merhum Hakkı Cemal Üçler ( tüccar ) İhracatçılar birliği Başkatibi Halit Bey, Ticaret Odası Başkanı Sait Arif bey ve eski ittihatçılardan bir valinin oğlu olan tüccar Necip Mecit beyleri etrafımda toplayarak  kulübün işlerini düzelttik. 10 yıl başkanlığımın sonunda başkanlığa merhum Fahri Merzeci’yi tavsiye ettim. Ve benden sonra kulüp başkanlığını Merzeci yaptı. 1930 – 1940 yılları arasında Mersin İdman Yurdu en parlak devirlerinden birisini yaşadı diyebilirim. Futbol dışında atletizm, boks, eskrim, denizcilik şubelerini açtık. İstanbul’dan kik ( yarış kayığı ) getirttik. Halep ve Kıbrıs ile sportif temaslar yaptık. O devrin futbolcuları arasında Pamuk Sedat, Domuz Ali ( Ali Paşanın torunudur. ) ve Arap Adnan değerli isimlerdi.>>

Toroğlu bir anısını şöyle anlatıyor:
<< 1933 – 34 yıllarında bir iddia uğruna İzmir’e gidip herkesi yendiği  söylenen Göztepe’yi tek golle yendik. Bunu unutamam. Takımı bu yıllarda Altınordu’lu Sami çalıştırmakta idi...>>
 
MERSİN İDMAN YURDU KULÜBÜ
KURUCULARINDAN MUHİP BATIBEKİ’NİN
KENDİ KALEMİNDEN
 
Mahalle futbolu görünümündeki Mersin futbolu 1926’lara kadar aksayarak geldi. Edip Bey’in önderliğinde Üsteğmen Kör Mustafa ile bizler Mersin İdman Yurdu İsmi Altında bir kulüp kurma fikrini düşünüyorduk.
Mersin İdman Yurdu’nun kuruluşu ilk zamanlarda özellikle ilk iki senesinde kulüp himayesiz kalmıştır. Kurucular büyük mahrumiyetlerle hizmet etmişlerdir. Buna rağmen tatlı hatıralarla dolu günler geçirilmiş, arkadaşlık bağları kardeşlikten de ileri gitmiştir. Şu hususu belirtmeyi kadirşinaslık üstünde bir borç telakki ediyorum.57 yılını Adana ve Mersin’de sporcu, idareci, teşkilatçılığı ile nefsini bu uğura vakfetmiş Edip Bey’i sevgi ve gönülden yad etmek lazımdır. Türkiye çapında 57 yılını aralıksız ve karşılık beklemeden spora vakfeden bir ikinci insan daha bulunamaz. O’nun ebedi bir hatırası olarak yurt binasına bir büstünün konmasını sporseverlerden ve şimdiki idare heyetinden hassaten diliyor ve rica ediyorum.
 
NOT:  Sayın Muhip Batıbeki’nin sitayişle bahsettiği Edip Buran 1975 yılında hakkın rahmetine kavuşmuştur.
 
 
EDİP BURAN (merhum )
 
1905’de Trablus’ta doğan Edip Buran Ticaret Lisesi mezunuydu. Küçük yaşlarda Mersin Sporu için yoğun bir çalışmaya giren Buran, M.İ.Y.’nun kurucularından olup 25 yıl kulübün umumi kaptanlığını yapmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olan merhum Buran’ ın ZAFER adındaki oğlu sırasıyla Beyoğlu spor, Tarsus idman Yurdu, İzmit Kağıt spor, M.İ.Y. ve Hatay spor’ da oynamıştır.
 
MERSİN İDMAN YURDU KURUCULARINDAN LÜTFÜ BÜKÜLMEZ’İN KALEMİNDEN
 
Hasta olan rahmetli Ata’mız deniz havası almak için Savarona yatı ile Mersin’e geliyor. Yüzünden belli oluyor hastalığı Hıçkırarak ağlıyoruz. Bu halimiz görünmesin diye de saklanıyoruz. O anda duyduğum acının tesirini hala hissederim.
 
Bir Başka anımda şöyle:
 
Bir gece eve giderken fırının önünden geçiyorum. Kapıda duran çocuk yaştaki gencin vücudu dikkatimi çekiyor. Yanına gidip şöyle bir sarsalıyorum. Bana mısın demiyor. Etrafta bulunanlar, << Beyim o çok kuvvetlidir. İki koltuğunun arasına iki çuval un alır ve taşır…>> diyorlar. O tarihte Mersin İdman Yurdu’nun reisi idim. Çocuğu kulübe gelmeye teşvik ettim. O da sanki böyle bir teklifi bekliyormuşçasına hemen ertesi gün geldi. Futbol oynamak için hazırlanan çocuklara ona da malzeme vermelerini söyledim. İlk defa futbol oynuyordu. Az bir zaman sonra diğer çocuklar gelip << Aman reis bey… >> dediler. Bende kendisini güreşe teşvik ettim. İstanbul’a gitmesini sağladım. Başarıdan başarıya koştu. Ancak bu başarıları onu şımartmadı.
 
Kimden bahsettiğimi anlamışsınızdır.  MERSİNLİ AHMET…
 
 
MERSİN İDMAN YURDU ESKİ GENEL KAPTANI HAYRİ TUNÇ BİLEKİN KALEMİNDEN…
 
Kulübün sayısız kupaları arasından birisinin macerasını yazmayı uygun buldum. O tarihte kadroda yer alanlardan sağlara afiyet dilerken dünyaya göçmüş bulunanlara da Tanrı’dan mağfiret niyaz ederim.
TÜRK SÖZÜ KUPASI
 
Adana’da yayın yapan Türk sözü gazetesi bölge futbol heyetinin idaresinde bir futbol müsabakası tertip etmişti. Müsabakalara başlandı. Elenenler elendi. Biz ve ilk karşılaşmayı kendisi ile Mersin’de yaptığımız Adana İdman Yurdu ile finale kalmıştık. Final Adana’da oynanacaktı. Adana’da berabere kalsak dahi kupanın sahibi olacaktık. Ne var ki final tarihi bir türlü bildirilmiyordu. Ve bir gün rahmetli Muharrem Yiğin elinde bir yeni Adana gazetesi ile pür-telaş kulübe daldı. << Okudunuz mu ? >> dedi. Baktık. Haber şu:
 
<<Mersin İdman Yurdu final müsabakasına gelmediğinden Türk sözü kupasını Adana takımı almıştır.>>
 
Geçtik masa başına. Futbol Federasyonuna gayet nazik bir ifade ile vaziyeti bildirdik. Futbol heyetine çektiğimiz telgraf suretini, makbuzu, gazeteyi ekleyip taahhütlü olarak yolladık. Daha sonra beklediğimiz karar geldi. Önceki karar iptal ediliyor gün ve saat verilerek maçın oynanması isteniliyordu yeni kararda… Günü geline giderek kupanın sahibi olduk. Mersin’de çok kalabalık bir taraftar topluluğu bizi karşıladı. Candan tezahürat karşısında hepimiz sevinç gözyaşları dökmüştük…
 
Şimdi birinci lige yeniden yükselen takım oyuncularına selam ve sevgilerimi, başarılı idarecilerimize de saygılarımı sunarım.
 
1 TEMMUZ 1972 TARİHİNDEN BERİ BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ SÜRDÜREN, GÜLTEKİN ÇEKİ’NİN KENDİ KALEMİNDEN BİYOGRAFİSİ
 
1927 yılında Antalya’da doğdum. Gümrük memuru olan babam önce Taşucu’na daha sonra Mersin’e tahin edildi. İlk okul çağlarında Edip Buran’ın da teşviki ile futbola başladım. O yıllarda birçok spor dallarında sporcu ve müsabaka sayısı yüksek idi… Bölge yöneticisi görevine son derece titiz ve dikkatli bir ilgi ile çaba gösteriyordu. İlk lisansımı Mersin İdman Yurdu kulübü adına beş spor dalında çıkartmıştım.
 
Mersinde bulunduğum yıllar içerisinde öylesine bir spor atmosferi içersin de yaşadık ki spor mana ve ruh ve tutku olarak kanımıza, iliklerimize sindi. Spora aşılandık diyebilirim.
 
ESKİ YÖNETİCİLERDEN FARUK ATEŞDAĞLI ANLATIYOR
 
1924 yılında rahmetli babam Atıf Ateşdağlı’nın Mersin’e nakledilmesi ile İdman Yurdunda ki faal spor hayatım başladı. Tahsil dolayısı ile Bursa Askeri lisesine devam ediyordum. Tatiller müddetince kulübüm futbol takımında 1932 yılına kadar santrafor oynadım. Daha sonra subay olarak Adana’da ki topçu alayında bulunduğum 6 yıl boyunca tümenin futbol takımı kaptan olarak hizmet ettim. İlk kulübüm Mersin İdman Yurdu’nda tam bir amatör ruh ile pek çok bir maçlar yaptık.
 
Hepsi birbirinden zevkli ve kardeşçe geçen bu maçların tatlı anılarını daima muhafaza ediyor ve gençliğimin geçtiği Mersin İdman Yurdu Kulübü ne ilk ter dökenler arasında bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Artık yurt hizmetini ikmal etmiş eski bir asker olarak köşemden Meresin İdman Yurdu’nun faaliyetlerini takip ediyor ve sporcu gençlerimize daima başarılı olmalarını diliyorum.
 
16 Haziran 1973 Emekli Kurmay Albay
Faruk ATEŞDAĞLI
 
VASFİ ORGUN ANLATIYOR
 
Halen Türkiye Birinci Ligine terfi eden ve İçel’i temsil eden Mersin İ.Y’ muzun uzun yıllar yönetici, umumi katiplik ve başkanlığını yaptım. O devirlerde Mersin’de spor çalışmalarını şe şekilde dile getirebileceğim.  Sadece İstanbul   Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler arasında düzenlenen lig maçları senelerinde sporun her dalı ve özellikle futbol yönünden Anadolu’da başlıca varlık gösteren ( Mersin ) olduğunu söylersek gerçeği ifade  etmiş oluruz.

MERSİN’DE İLK TRANSFER

İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Heybeliada’dan Mersin’e nakledilen Deniz Harp Okulu’nda öğretim üyesi subaylardan Tevfik Böke ile Yüzbaşı Selahattin Beyler Mersin’de sporun gelişmesi hususunda gereken ilgiyi göstermekle yetinmeyerek imkanlar el vermedikçe vazifeli imişler gibi o zamanlar tek spor kulübü olarak Mersin İ.Y. ‘nun atlet ve futbolcularına devamlı antrenman yaptırmakla çok faydalı olmuşlardır.

Yüzbaşı Selahattin  Bey bir gün Mehmet Eker Biçer adında ki öğrencinin Deniz Harp okulundan ayrılmak durumunda kaldığını ve çok iyi futbol oynadığından bahisle ödemek mecburiyetinde bulunduğu 1600 lira borcunun okul veznesine yatırıldığı takdirde İdman Yurdu’nun malı olacağını söylemesi üzerine birkaç arkadaş derhal parayı ödeyerek Mehmet Eker Biçer’in kulübüne mal etmekle o tarihlerde ilk transferi yapmış olduk. Çok seneler  Kırmızı – Lacivertli formayı giyerek İdman Yurdu’nda oynamış olan Eker Biçer iç icabı Mersin’den ayrıldıktan sonra Beykoz takımına geçmiştir.

SARI İBRAHİM
 
Rahmetli İbrahim Tinli Adana Lisesinde öğrenimini devam ettirebilmek için o tarihlerde kendisine 100 lira aylık veren Milli Mensucat takımında oynamak mecburiyetini duymuştur. O zamanın Belediye Reisi Fuat Mörel tesadüfen benim de hazır bulunduğum gün Hayri Gültekin’in mağazasında hem sitem eder hem de azarlar bir şekilde Milli Mensucat’tan ayrılarak eski kulübüne dönmesini ve gereken yardımın yapılacağını vadeder Milli Mensucat’tan alakasını kesen İbrahim Tinli, daha sonra Mersin’e gelerek takımındaki yerini alır.
 
MUHARREM AĞABEYDEN HESAP SORULUR
 
Türkiye’de sporun başı bozukluktan kurtarılarak bir örgüte bağlanmasını karar verilerek kurulan ( Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü’ne ) ilk kez getirilen Rahmetli Cemil Taner Paşa buralarda tetkiklerde bulunmak üzere beraberlerine Vildan Aşır savaşır olduğu halde Mersin’e gelmişlerdi. Vali Saip Orge’nin Başkan Muharrem Hilmi Yeğin’in de as Başkanlık yaptıkları o tarihlerde kulüp yöneticileri olarak onurlarına verdiğimiz bir yemek esnasında Taner paşa hesaptan kitaptan söz ederek Muharrem Ağabeyden bir takım sorular sorması üzerine, toplantının samimiyetinden cesaret alarak ve de müsamaha ile karşılaşması, hoş görülmesi ricasıyla paşanın muvafakatini aldıktan sonra << Paşam hesap vermek durumunda olan Muharrem Ağabey pek sıkıştırılmaya gelmez.>> diyerek hususiyetlerini anlatmak üzere gülmekten kendini anlamamış ve böylece soruların cevapları masada verilmişti.
 
FENERBAHÇE MAÇI
 
İkinci Dünya Savaşı’nın devam ettiği yıllarda özlemi duyulan bir maç seyretmenin hasreti ile İdman Yurdu olarak Fenerbahçe Birinci Futbol Takımını Mersin’e davet etmiştik. Misafirleri ağırlamak için her yemeği bir tüccara tahmil ettiğimiz gibi gerekli masrafları karşılamak için de sekiz bin lirayı eski stadyumda yerleştirilen yirmi kadar masaya davet edilenlerden alınan paralarla karşılanmıştı. O tarihlerde Fenerbahçe takımının Mersin’e getirilmesi önemli bir olaydı. Maç günü kalecimiz Mikail hastalanmış yerine askerlik şubesinde görevli Tğm. Hüseyin beyi oynatmıştık. Tinli, Halil, İlhan, Ahmet, Rıfat, Çilli, Kemal gibi as oyunculardan teşkil edilen ve hemen hepsinin Mersinli oyunculardan  meydana geldiği takım Fenerbahçe ile başa baş mücade etmiş fakat kalecinin acemiliğinden 3-0 yenilmişti.
 
HER OYUNCUYA BİR GOL
 
İkinci Dünya Savaşı yılları ve sonrasında altın devrini yaşayan Mersin İ.Y . yurt çapında tertip edilen gruplar arası şampiyona da Mersin’de oynanan final maçında Trabzon, Samsun, Balıkesir, Manisa, Zonguldak ve öteki grupların şampiyon  takımlarını standart bir şekilde hep 3 – 1 yenerek Türkiye 1. Ligi için Ankara’da Fenerbahçe ile oynamaya hak kazanmıştık. Amatör ruhla ve renk aşkıyla oynayan ve hemen hemen hepsinin Mersinli olan oyuncuları teşvik ve teşci için son maçı da daha öncekiler gibi    3 – 1 bitirirlerse o tarihlerde santimi zor bulunan İngiliz kumaşından birer takım elbise vaad etmiş ve arzu edilen netice alındığı için vaad yerine getirilmiş ve yeknesak elbiselerle Ankara’ya yolcu ettiğimiz takım Fenerbahçe karşısında beklenmedik bir şekilde 10 – 0 mağlup olmuştu.
 
O zamanlar şimdiki gibi  radyo falan olmadığından büyük bir merakla telefonla neticeyi sorduğum aynı zamanda Fenerbahçe Kulübü Başkanı olan Anadolu Ajansı Umum Müdürü Muvaffak Menemencioğlu durumu söylersem düşer bayılırsın diyerek 10 – 0 ‘lık mağlubiyeti söylemek istememiş ve ısrarım üzerine ( Her oyuncuya bir gol ) cevabını vermişti.
 
BİR MAHALLİ GAZETEDE BAKIN AHMET AYAZ NASIL TANITILIYOR
 
Mersin İdman Yurdu takımından Kokulu Mustafa ile adeta kardeş gibiydi Ahmet Ayaz.  O’na yaşı küçük olduğu için büyük futboluna rağmen Küçük Ahmet derlerdi. Mersin futboluna büyük  bir katkısı olan Ahmet Ayaz eniştesi Edip Buran (merhum) gibi gerek sporcu ve gerekse idareci olarak büyük hizmet vermiş olup kale dışında her mevkide rahatlıkla top oynardı. Ahmet Ayaz Mersin İdman Yurdu ve Mersin karmasının dışında Çukurova karmasına da girme başarısını da göstermiştir.
 
CEZMİ YAŞAR NELER YAZMIŞTI
 
 
Yine eski bir kaynaktan 11 Şubat 1946 tarihli o zamanın FUTBOL adlı dergisinde bir zamanların ünlü hakemi Cezmi Başar Yurttan Akisler adlı köşesinde ÇUKUROVA’NIN MUVAFFAK ÇOCUKLARI
Adı altında yayınlandığı makalesinde bakın ne diyor:
 
Portakal bahçeleri ve pamuk tarlalarıyla süslü bu topraklar bu güne kadar sporumuza yüzmede, atletizmde, güreşte beynelminel  çocuklar yetiştirilmiştir.
 
Bizde şehirler arası spor rekabeti İstanbul ile İzmir arasında başlamıştır. 1925’ten 1935’e kadar süren şu 10 senelik devir içinde bu iki şehrin gerek kulüp gerekse karma takımları arasında yapılan karşılaşmalar büyük heyecan ve tezahürlere sebep olur, dedikodusu aylarca sürerdi. Bu mücadeleye 1935’ten sonra yavaş yavaş Ankara’nın da katıldığını görüyoruz. Böylelikle kısa bir zamanda İzmir İstanbul yerine Ankara İstanbul rekabeti kami oluyor.
 
Son iki senedir sevinçle görüyoruz ki, bu illeri 3 spor bölgemiz arasına ÇUKUORVA da dahil olmuştur. Çukurova’nın yağız çocuklarını 2 yıldır Ankara kupası maçlarında alkışlıyoruz. Geçen sene İstanbul’a fevkalade  ve hakim bir oyundan sonra ancak 3 – 2 yenilen Çukurovalılar bu defa da İstanbul karşısında yine güzel bir oyun çıkarmışlar ve çok alkışlanmışlardır.
 
İyi bir antrenör elinde, bu on bir çok iyi neticeler alabilecek kabiliyette oyunculardan müteşekkildir. Beden terbiyesi Umum Müdürlüğü Refik OSMAN gibi eşsiz bir futbolcu ve üstad bir antrenörü Çukurova’ya vazifelendirmekle  isabet kaydetmiştir. Bugün müşahede ediyoruz ki Çukurova topraklarında çok iyi futbolcular mevcuttur. Şimdi ise Çukurova’nın en çok muvaffak olan 3 futbolcusunu tanıtmaya çalışacağım. Bunlar Çukurova karma takımından santrhaf EKER BİÇER MEHMET, sol açık İLHAN TAŞUCU ve İç oyuncusu AHMET AYAZ’dır.
 
Gariptir ki bu üç oyuncu bir takım arkadaşlığınızdan ziyade bir kardeş kadar birbirlerine bağlıdırlar. Biri nereye giderse diğeri de yanındadır. Size bir misal vereyim, Ahmet ve Ekerbiçer Beşiktaşlıdır. Bunların en büyük arzusu  Siyah – Beyaz formayı giymekti. Buna teşebbüs de ettiler. Fakat İlhan’ın Galatasaraylı olması bu emellerine mani oldu. Üçü de aynı on birde yer alamayınca yine hep beraber olmak için büyüdükleri topraklara döndüler.
 
İçlerinde en uzun boyluları Mehmet’tir. (1.90) Ekerbiçer bu kadar yüksek bir yaratılışta olmakla beraber gayet de mütevazidir.  Bütün oyun müddetince bir makina pistonu gibi ileri geri çalışır. Mehmet, kafa vuruşları ve görerek oyunu ile bilhassa temayüz etmektedir. Frikikleri de çok tehlikelidir. Son Ankara Kupası maçlarında İstanbul Futbol Ajanı Nedim Kaleci, Mehmet için aynen şunları söylemiştir. << Çukurova takımının santrafını çok beğendim. İstikbalde iyi bir oyuncu olacaktır. >> Ekerbiçer aynı zamanda çok iyi bir yüzücüdür. Zaten onun isim yaptığı ilk spor branşı yüzücülük olmuştur.
 
SOLAÇIK İLHAN:
 
Diyebilirim ki bu aslan yapılı gencimiz bizde en sıkı şut çeken futbolculardan biridir. Ona Çukurova’da (Bombacı) İlhan diyorlar.  Hatta kendisi Işık Lisesinde okurken Galatasaray’dan  Fener B takımına karşı oynatıldığı bir maçta topu bile patlattığını söylerler. İlhan 1941’de Mısırdan gelen İngiliz muhtelitine karşı Mersin ve Adana muhtevitlerin de oynatılmış ve yapılan 4 golü de kendisi atmış ve meşhur santrfor (FENTON)’un tebrikine mashar olmuştur. İlhan mükemmel bir futbolcu olmakla beraber tam manasıyla komple bir atlettir. Onun 1945 Fuar müsabakalarında 100 metre, cirit ve güllede birinci gelerek ŞEREF PLAKASINI  kazanırken görüyoruz.
 
AHMET’E GELİNCE:
 
<<Üç>>lerin en genci ve en sempatiğidir. 20 yaşındadır. Mersin İdman Yurdu’nda yetişmiş kıvrak bir futbolcudur. Onu son Olimpiyakos maçlarında Beşiktaş formasıyla da alkışladık. Seri inişleri, güzel ayak oyunları her halde spordan anlayanların gözünden kaçmamaktadır. Beşiktaş Kaptanı Hakkı Yeten Baba onu çok beğenmiş ve üzerinde ısrarla durmuştur.
 
OSMAN YEREŞEN’İN ÇUKUROVA’NIN ÜNLÜLERİ YAZISINDA:
KOKULU MUSTAFA
 
Mersin İdman Yurdu’nun ihtişamlı amatörlük devrinde tekniği ile, fiziği ile ve üstün futbol zekasıyla dikkatleri çeken Kokulu Mustafa Edip Ağabeyin ( merhum) üzerinde titrediği elemanlardan biri idi. Kısa bir süre Seyhan spor takımında  da yer alan ve Toros spor’ a attığı attığı gollerle ün yapan Kokulu Mustafa  uzun yıllar Mersin’in Türk futbolunun gözdesi olmuştur. Mersin karmasının da değişmez elemanı olan Kokulu aynı zamanda koyu bir Galatasaraylı idi. İstanbul’un Sarı – Kırmızılı takımı onu kadrosuna almak için büyük çabalar harcamış ise de Mersin bölgesinin ve Mersin İdman Yurdu’nun her şeyi olan Edip Buran’ın  muvaffakatini temin edemedikleri için Kokuluyu alamamışlardır.
 
Mustafa Kokulu top hakimiyeti , dripling ve sert şutları ile takımlar için daima tehlike olmuştur. Attığı bir birinden güzel gollerle de seyircilerin sevgilisi haline gelmiştir. Kokulu benim tanıdığım futbolcuların en efendi olanlarından biri olduğu gibi en mütevazi olanı idi. Sağlam bünyesi ile kolay kolay marke edilmez , ve bir civa gibi rakiplerin arasından kayar giderdi. Eski futbolcuların bir çoğu gibi Kokulu Mustafa’da maalesef bir çok nimetlerden faydalanamamış güze bir futbolunu tam bir amatör olarak sona erdirmiş . Mazideki boş hatıraları ile baş başa kalmıştır.
 
KALECİ MİKAİL:
 
İki metreden fazla boyu ve tekmeden, silleden, tokattan yılmayan bir yaradılışı vardı. Mersin’in yetiştirdiği nadir  futbolculardan biri idi. Mersin İdman Yurdu kalesini senelerce başarılı bir şekilde korudu.  Uzun kolları ve kalenin her yanına kolayca uzanır ve topu ellerinin arasında kaybederdi. Bazı maçlarda santrafor oynar ve rakip müdafaa elamanlarını allak bullak ederdi. Mikail’i durdurabilmek için tekme bile kafi gelmezdi. ( Dağ fareden ne anlar) sözü sanki onun için söylenmişti.
 
Sadece Mersin İdman Yurdu’nun değil, bütün Çukurova’nın sevdiği bir futbolcu olduğu için başarı kazanmıştı. Havadan gol yemezdi. Bu yüzden Mikail’e yerden şut atarlardı. Ama ne var ki Mikail koca boyuna rağmen gayet çevik hareketlerle plonjon yapar yerden de kolay kolay yemezdi. Mikail için kulüp ve renk değiştirmek mezhep ve din değiştirmek gibi zor olduğu için başka bir kulübe girmemiş ve hatta doğup büyüdüğü Merin başka bir bölgeye bile geçmemiştir. Onun için sadece Mersin ve Mersin İdman Yurdu vardı. Mikail mütevazi ve arkadaş canlısı idi. Hiçbir zaman samimiyeti  ve  sportmence arkadaşlığı elden bırakmadı.  
 
AHMET AYAZ:
 
15 Mayıs 1924’de Mersin’de doğdu, ilk ve orta okulu Mersin’de okuyan Ayaz evli ve iki çocuk babasıdır. 1939 – 1963 yılları arasında M.İ.Y.’nda futbol oynamıştır. 1947 – 49’da harp okulu 1945’de ise Beşiktaş’ta oynamıştır. Mersin İdman Yurdu Spor Kulübünde 1974 senesinde teknik, 1975’te de Spor İşleri Müdürü Vazifesini yapan Ayaz 6 yıl Mersin Futbol Ajanı 7 yıl da Hakem komitesi Başkanlığı yapmıştır. Eski futbolculardan F.B. Mehmet Ali’yi  yenilerden Cemil’i yabancı futbolculardan Beckenbauer’i beğenen Ayaz futbol oynadığı yıllarda 1940 senesinde Türkiye Amatör şampiyonu olan Eskişehir D.Spor’la  4 – 2 galipken Adanalı bir hakem maçı 4 – 4 berabere bitirmişti. Ertesi günkü maçı nasılsa kazanırız diye çıktık. Demirspor’a ikinci maçta 1 – 0 yenilerek elendik ve Demirspor Türkiye şampiyonu oldu.  Bu maç spor hayatımda unutamadığım bir anı olarak yer almıştık. >> diyerek o günleri anımsıyor.
 
 
ÇUKUROVA KARMASI MAÇLARI
(İÇEL ve ADANA)
 
Eylül 1941 – İzmir Fuar Kupası maçları:
 
İştirak eden takımlar: İstanbul karması, Ankara karması, İzmir karması, Üç’ler karması ( İçel, Adana, Kayseri )
 
30 Ekim 1944 – Cumhuriyet kupası maçları:
 
İştirak eden takımlar: İstanbul Karması, Ankara Karması,  İzmir karması, Çukurova karması ( İçel, Adana )

İstanbul Karması: 3 – Çukurova karması:2
 
ÇUKUROVA: Ferit ( Adana ) – Halil ( İçel ) – Mustafa Oğultürk ( İçel ) – Mehmet Ekerbiçer ( İçel ) – Kemal Özdilek ( Adana ) – Nazım ( İçel ) – Ahmet Ayaz ( İçel ) – Kemal Büyükgiray ( İçel ) – İlhan Taşucu ( İçel ) – Rıza ( Adana )
 
 
Eylül 1945 Çukurova Karması : 1 – İzmir Karması : 1
Eylül 1945 Çukurova Karması : 2 – Fenerbahçe : 4
20 Aralık 1941 Çukurova Karması: 3 – İngiliz Orta Şark Ordu: 6
 
1940 senesi ilk grup birinciliği: 
 
Urfa’yı (7-0), Diyarbakır’ı (6-0) ve Malatya Fıratspor’u (3-1) yenerek…
 
19.12.1941 Mersin İdman Yurdu: 2  -  İngiliz Orta Şark: 6
13.10.1942 Mersin İdman Yurdu: 1 -  Fenerbahçe: 3 ( Fenerbahçe’nin Mersin’e ilk gelişi bu tarihtir
 
FENERBAHÇE:  Cihat, Muammer, Lebip, Boncuk Ömer, Ali Rıza, Arap Kadri, İskece İbrahim, Naci, Müjdat, Rebii, Halit.
 
MERSİN İDMAN YURDU:  Necdet ( Mikail ) , Mehmet Şaşmazel, Halil, Abid, Cihat, Mustafa, Nusret, Ahmet, Kemal, İlhan, Hasan.
 
Mayıs 1944 Ankara’da Türkiye Birinciliği:
 
Mersin İdman yurdu – Harp Okulu : 1 – 10
Mersin İdman yurdu – Göztepe :        4 – 0
Mersin İdman yurdu – Fenerbahçe : 2 – 4
 
Mersin İdman Yurdu 1944 senesinde Ankara’da yapılan Türkiye birinciliğinde Türkiye üçüncüsü oldu.
 
28 Aralık 1946  Mersin İdman Yurdu: 6 –Beyrut şampiyonu  Rönesans: 4
29 Aralık  1946 Mersin İdman Yurdu: 4 – Beyrut şampiyonu Rönesans: 1
 
1951 – 52 Mersin ve Adana’da yapılan Türkiye şampiyonası:
 
Mersin İdman yurdu – Bursa Merinos : 0 – 1
Mersin İdman yurdu – İzmir Göztepe :  3 – 0
 
(Mersin İdman Yurdu Türkiye 4. Oldu.)
 
 
TEVFİK SIRRI GÜR STADININ AÇILIŞI:

28.06.1952 Mersin İdman Yurdu – Galatasaray : 3 – 3

  1962 – 1963 AMATÖR TÜRKİYE FUTBOL ŞAMPİYONASI
 
Mersin Çukurova İdman Yurdu Tarsus İdman Yurdu, Türk ocağı , Mersin spor, Demirspor, Akdeniz spor, Berdan spordan kurulu mahalli kümede şampiyon olmuştur.

I.DEVRE 
 
SAHA                                   TAKIMLAR                             TARİH
ADANA                         ADANA  / MERSİN                     14/4/1963
MERSİN                        MERSİN / KONYA                     21/4/1963
KONYA                          KONYA / ADANA                      28/4/1963
 
II. DEVRE
                   
                       MERSİN                        MERSİN / ADANA                 5/5/1963
                       KONYA                          KONYA / MERSİN                12/5/1963
                       ADANA                          ADANA / KONYA                  19/05/1963
 
III. KADEME GRUP BİRİNCİ LİGİ
 
Bu kademede Mersin İdman Yurdu Diyarbakırspor ( Yıldız spor ), Hatay ( Reyhanlı )
, Kayseri ( Sümer Spor ) ile mücadele etmiş ve şu neticeleri almıştır.
 
Birinci Devre
 
Ç. Ova İ.Y (6)            Yıldız G. (0)
Sümer spor (1)         Reyhanlı (7)
Ç. Ova İ.Y (3)             Sümer spor (1)
Yıldız spor (2)            Reyhanlı (4)
Ç.ova İ.Y (4)               Reyhanlı (1)
Sümerspor (2)          Yıldızspor (2) 
 
 
İkinci devre:            
 
Ç. Ova İ.Y (2)            Yıldız G. (1)
Sümer spor (2)         Reyhanlı (1)
Ç. Ova İ.Y (3)             Sümer spor (1)
Yıldız spor (3)            Reyhanlı (0)
Ç. Ova İ.Y (5)             Reyhanlı (1)
Sümerspor (0)          Yıldızspor (1) 
 
Puan Durumu
                                                
                                                                                              O     G     M     B     A    Y     P 
1.       İçel Çukurova İdman Yurdu                 6        6      -       -      28   5    12
2.       Diyarbakır Yıldız G.                                 6      3      2       1     10 13    7
3.       Hatay Reyhanlı                                        6     2       4       -     13   7    4
4.       Kayseri Sümer spor                              6      1       4      1     6   16   3
 
 
 
     IV. KADEME GRUP MAÇLARI
F İ N A L
 
ESKİŞEHİRSPOR – ŞEKERSPOR
İÇEL – ÇUKUROVA İDMAN YURDU
TRABZON – İDMANGÜCÜ
İZMİR – KARAGÜCÜ
Oynanan Maçların Neticeleri:
 
Birinci Devre:
 
Ç. Ova İ.Y.   (4)          Karagücü    (0)
T. İdman G. (4)          Şekerspor   (1)
Ç.Ova İ. Y.   (2)          Şekerspor   (2)
Karagücü    (3)          İdman G.     (1)
Ç.Ova İ.Y.    (1)          İdman G.     (1)
Karagücü    (1)          Şeker S.        (1)
 
İkinci Devre:
 
Ç. Ova İ.Y.   (5)          Karagücü    (0)
T. İdman G. (3)          Şekerspor   (2)
Ç.Ova İ. Y.   (2)          Şekerspor   (2)
Karagücü    (1)          İdman G.     (4)
Ç.Ova İ.Y.    (3)          İdman G.     (2)
Karagücü    (0)          Şeker S.        (3)
 
PUAN DURUMU
 
               O     G     M     B     A    Y     P 
1.       İÇEL Ç. Ova İ.Y.                                 6      3     -       3      17  7     9
2.       Trabzon İdman G.                            6      3     2       1     15  11   7
3.       Eskişehir Şeker S.                          6     1      3       2     11   13   4
4.       İzmir Karagücü                                6     2     3        -     6     18   4

ŞAMPİYON
MERSİN ÇUKUROVA İDMAN YURDU
 
 
1963/64 sezonunda 2. Milli lige giren kadromuz:

Kaleciler: Rızkullah Fakkusoğlu – Doğan Ölçücü
Bekler: Emin Akkoç – Muammer Yapıcı – Nevzat Yenigün – Hakkı Uslan
Haflar: Selahattin Yançatarol – Ahmet Çubuk – Yalçın Sengel – Oktay Güneri
Forlar : Roni Kumdareli – Faruk Karadoğan – Kemal Koska – Faruk Yanar – Uğur Özalp – Alp Sümeralp – Zafer Buran   -  Mehmet Diner – Rıza Ligin

İDARE HEYETİ:

Başkan: Mehmet Karamehmet
İkinci Başkan: Sadık Eliyeşil
Gn. Sekreter: İbrahim Günay
Gn. Kaptan: Kemal Evrim
Muhasip: Vecdi Mergen
Temsilci: Reşat Demir
Üye : Faruk Yunak
Üye: Edip Ergin
Üye: Halit Gazioğlu

1964 Sezonu

Üye sayısı: 230
Yıllık Gelir: 150.000 TL
Şampiyonluk: Türkiye Amatör Küme
Tk. Direktörü: İlhan Taşucu
Menajer : Hüseyin Tinli
Antrenör: Nazım Koka
İdare Heyeti: Mehmet Karamehmet, H.M. Karamemet, Erol Tarhan, Reşat Demir, Kemal Evrim, Kemal Kürklü, İbrahim Tinli , Edip Ergin, Halit Gazioğlu

Futbolcular: Hakkı, Hüseyin, Rıza, Doğan, Ölçücü, Yalçın Senger , Zafer Buran, Mehmet Diner, Selahattin, Alp, Nejat, Faruk, Oktay, Uğur, Emin, Muammer, Rızkullah, Erden, Faruk Karadoğan.

17. Ekim 1964
STAD: Mersin 19 Mayıs

ÇUKUROVA İDMAN YURDU – VEFA  :   3-2

ÇUKUROVA İDMAN YURDU: Rızkullah – Erol, Muammer (K) – Emin, Refik, Oktay – Hüseyin, Namık , Uğur, Münür, Alp.

GOLLER: Erol, Münür, Oktay.

18 Ekim 1964
STAD: Mersin 19 Mayıs

Çukurova İdman Yurdu – Beylerbeyi : 1 – 0

ÇUKUROVA İDMAN YURDU: Rızkullah – Emin, Muammer (K) – Nuhi Bunyak, Refik, Oktay –Tarık  Hüseyin, Erol , Uğur, Hüseyin, Alp.
Gol: Alp (Dk 84)

31 Ekim 1964
STAD: Ankaragücü stadı

Çukurova İdman Yurdu – Ankara Petrol Ofisi : 3 – 1
GOLLER: Münür ( Dk’35 ), Uğur (Dk’50), Münür (Dk’66)


1 Kasım 1964
STAD: Ankaragücü stadı

GOLLER: Münür ( Dk’33), Uğur ( Dk’50),
Çukurova İdman Yurdu – Ank. Güneşspor: 3 – 1

1 Kasım 1964
STAD: Vefa Stadı
Çukurova İdman Yurdu – Kasımpaşa : 3 – 2       
GOLLER: Emin, Uğur, Alp. ( Kazanılan penaltıyı Erol kullanamadı.)

8 Kasım 1964
STAD: Vefa Stadı
Çukurova İdman Yurdu- Yeşildirek : 0 - 0
 GOL: Yok

12 Aralık 1964
STAD: Vefa Stadı.

Çukurova İdman Yurdu – Beyoğluspor : 1 – 1

13 . Aralık 1964
STAD: Vefa Stadı

Çukurova İdman yurdu – Karagümrük : 0 – 1

19 Aralık 1964
STAD: Mersin 19 Mayıs

Çukurova İdman Yurdu – Bursaspor : 1 – 0
GOL: Erol ( Dk 87 Penaltıdan )

20 Aralık 1964
STAD: Mersin 19 Mayıs

Çukurova İdman Yurdu – Manisa Sakarya:1 – 0
ÇUKUROVA İDMAN YURDU: Rizkullah – Emin, Erol – Mamik, Muammer, Oktay – Hüseyin, Nuhi, Uğur, Alp, Tarık.
GOL: Erol ( Dk 73  Penaltıdan)

17 Ocak 1965
STAD: Mersin 19 Mayıs

GOLLER: Alp (Dk. 13), Uğur (Dk. 34), Münür (Dk. 40).

Çukurova İdman yurdu — İzmir Ülkü spor : 3—1

24. Ocak. 1965
STAD: Bursa Atatürk.

Çukurova İdman Yurdu — Bursaspor : 1—2 GOL: Uğur.

20Şubat. 1965
STAD: Mersin 19 Mayıs
 
Çukurova İdman Yurdu — Kasımpaşa : 2—0

ÇUKUROVA İDMANYURDU: Doğan — Emin, Erol, — Mamik, Refik, Sami — Faruk, Oktay (K), Uğur, Alp, Hüseyin.

GOLLER: Hüseyin (Dk. 7), Alp (Dk. 84).

1965 FUTBOL SEZONU

Üye sayısı: 230
Yıllık gelir: 200.000 TL
Tk. Direktör: Fahrettin Cansever
İdare Heyeti:
Başkan : Halit Gazioğlu
As Başkan : Mehmet Karamehmet Genel Sekreter : Aydın Özlü
Üyeler  : Mahir Turan, Erol Tarhan, Sezai Sak, Victor Venüs, Sedat Güler- gün.
Futbolcular : Yusuf Şimşek, Doğan Ölçücü, Emin Akkoç, Erol Yılmaz, Battal Toktay, İbrahim Güner, Refik Çoğum, Haşan Tınaz, Tarık Arı - Hakan, Yalçın Uraş, Mehmet Diner, Alp Sümeralp, Ayhan Öz, Hüse­yin İlgin, Olcay Cambaz.
 
1984—1965 SEZONU MAÇLARI

STAD: Mersin 19 Mayıs      1.1. 9.1964

Mersin Çukurova İdman Yurdu — Adana Demir Spor : 1—2

MERSİN ÇUKUROVA İD. YURDU: Rızkullah — Erol, Yılmaz, Muammer Yapıcı —- Uğur Öz- oi, Refik Çoğum, Oktay Güneri — Faruk Ya­nardağ, Münür Genç, Tarık Arıtan, Alp Sü­meralp, Hüseyin İlgin.

STAD: Mersin 19 Mayıs      20. 9. 1964

Mersin Çukurova İdman Yurdu — Gençlerbirliği : 3—2

MERSİN ÇUKUROVA İD. YURDU: Doğan (Rız- kullah) — Erol, Muammer —- Emin, Refik, Oktay — Faruk, Münür, Uğur, Alp, Hüseyin GOLLER: Münür, Uğur, Hüseyin.

STAD: Mersin 19 Mayıs      3. 10. 1964

Çukurova İdman yurdu — Sarıyer : 3—0

ÇUKUROVA İD. YURDU: Doğan — Erol, Muam­mer — Emin, Refik, Oktay — Faruk, Münür, Uğur, Alp, Hüseyin.
GOLLER: Münür, Uğur, Hüseyin.

STAD: 19 Mayıs    4. 10. 1964

Çukurova İd. Yurdu —- Altındağ : 2—0

ÇUKUROVA İD. YURDU: Doğan — Ei'ol, Muam­mer — Emin, Refik, Oktay — Faruk, Münür, Uğur, Alp, Hüseyin.
GOLLER: Hüseyin ve Alp.


11. 10. 1964 STAD: İzmir Alsancak

Çukurova İdman yurdu — Ülküs por : 2—1
Çukurova İdman yurdu — Ülkü spor : 0—1

ÇUKUROVA İD. YURDU: Rızkullah — Erol (K), Muammer —- Emin, Refik, Oktay — Hüse­yin, Uğur, Saba, Alp, Tarık.
GOLLER: Saba, Uğur.


21. Şubat. 1965 STAD Mersin 19 Mayıs
Çukurova İdman yurdu — Karagümrük : 1—0

ÇUKUROVA İD. YURDU: Doğan — Emin, Erol — Mamik, K. Uğur, Sami — Tarık, Oktay (K), B. Uğur, Alp, Hüseyin.
GOL: Oktay: (Dk. 27).

       28. Şubat. 1965    STAD: Ankaragücü Stadı
       Çukurova İdman yurdu — Altındağ, : 1—0 GOL: Oktay (Dk. 3)

        7. Mart. 1965 STAD: Manisa Şehir Stadı.
       Çukurova İdman yurdu — Manisa Sakarya : 0—0

13     Mart. 1965  STAD: Mersin

       Çukurova İdman yurdu — Yeşildirek : 2—0
       GOLLER: Hüseyin (D. 34), Alp (Dk. 82).

       14 Mart. 1965   STAD: Mersin 19 Mayıs

        Çukurova İdman yurdu — Petrolspor : 1—0
       GOL: Hüseyin (Dk. 27)

20     Mart. 1965 STAD: İstanbul İnönü
        Çukurova İdman yurdu — Vefa : 1—2 GOL: Tarık (Dk. 72).

21     Mart. 1965  STAD : İstanbul İnönü
         Çukurova İdman yurdu — Sarıyer 0—3

27     Mart. 1965 STAD : Mersin 19 Mayıs Stadı
Çukurova İdman yurdu — Güneş spor : 2—2
 
ÇUKUROVA İDMANYURDU: Doğan — Emin, Sa­mi — Mamik, Refik, İsmet — Faruk, Tarık, Saba, Alp Hüseyin (K).
GOLLER: Alp (Dk. 30), Saba (Dk. 56).

20Mart 1965   STAD: Mersin 19 Mayıs
Çukurova İdman yurdu — Beyoğlu spor               : 4—0 GOLLER : Hüseyin (Dk. 52, 87), Faruk (Dk. 67), Tarık (Dk. 72).
       3. Nisan. 1965   STAD : İstanbul Vefa1965—1966 SEZONU MAÇLARI

Çukurova İdman yurdu — Beylerbeyi    : 0—1
Çukurova İdman Yurdu — Petrol ofis     : 2—0 GOLLER: Mamik, Hüseyin.
Çukurova İdman Yurdu — Ülkü spor      : 1—1 GOL : Erol (penaltıdan)
Çukurova İdman Yurdu —Manisa spor  : 4—2 GOLLER: Hüseyin, Alp, Ayhan (2).
Çukurova İdman Yurdu — Adapazarı     : 0—1
Çukurova İdman Yurdu — Karagümrük : 1—1 GOL : Alp.
Çukurova İdman Yurdu — Beyoğlu spor: 1—1 GOL : Mamik.
Çukurova İdman Yurdu — Altındağ         : 0—İ
Çukurova İdman Yurdu — Altınordu      : 1—0 GOL: Ayhan.
Çukurova İdman Yurdu — Bandırma      : 1—i GOL: Alp.
Çukurova İdman Yurdu — Sarıyer           : 1—0 GOL : Alp.

1964—1965 EN ÖNEMLİ ÖZEL MAÇ
 
ÇUKUROVA İD. YURDU — ORDU MİLLÎ TAKIM
STAD : 19 Mayıs Stadı (Mersin)
SEYİRCİ : 4.000
HASILAT: 7.886 Tl.
TARİH : 31. Ocak. 1965 Pazar.

NETİCE : ÇUKUROVA İDMANYURDU : 2 ORDU MİLLİ TAKIMI      : 2

1.       devre takım kadrosu:

ÇUKUROVA İDMANYURDU: Rızkullah — Uğur, Emin — Oktay (K), Refik, Sami — Roni, İs­met, Uğur, Alp, Hüseyin.

2.       devre takım kadrosu

ÇUKUROVA İDMANYURDU: Rızkullah — Emin, Sami — Ersin, Refik, Oktay — Tank, Uğur, Saba, Antun, Hüseyin.

Dünya Ordular arası şampiyonasına hazırlan- makta olan Türkiye Ordu Millî Takımı hazırlık ma­hiyetinde Irak Ordu Takımına karşı yapacağı ma­çın provasını yaptı. Ordu Takımımızda devrin en değerli futbolcuları yer alıyordu. Kaleci Ali — Çağ­layan (Göztepe) — Ergin, Talât, Uğur (Galatasa­ray), Güven (Beşiktaş), Coşkun (Ank.Gücü) gibi.

GOLLER: Hüseyin (Dk. 10), Tarık (Dk. 63)

1966—1967 2. TÜRKİYE LİGİ ŞAMPİYONU
 
Üye sayısı : 500
Yıllık gelir : 50.000 Tl.
Teknik Direktör: Lefter Küçükandonyadis
Antrenör: Fahrettin Cansever
Başkan: Nevzat Emrealp
As Başkan: Mahir Turan
Genel Sekreter: Aydın Özlü
Genel Kaptan: Sezai Sak
Üyeler: Halit Gazioğlu, Ünal Şıhman, Mustafa Sözrnen, Faruk Miska- vi, Erol Tarhan, Sungur Baydur, Sadettin Cömert.
Futbolcular: Kadri Aytaç, Osman Arpacıoğlu, Doğan Ölçücü, Fikret Özdil, U- ğur Yıldırım, Ayhan Öz, Alp Sü- meralp, Abdurrahim Kaya, Bat­tal Tokay, Mustafa Aksoy, Müm­taz Sümer, Nihat Fırat, Refik Çoğum, Tank Arıtan, Yahya Kurt, Vural Ölşen, Renda, İhsan Temen, Mustafa Özbor, Mustafa Ergeç, Selahattin Yapa, Erol Yıl­maz.
İkinci Türkiye ligi şampiyonu olan Mersin İdman yurdu o yıl Amatör Türkiye şampiyonu İzmir Deniz gücünü de 2—0 yenerek BAŞBAKANLIK Kupası’nın sahibi olmuştur. Doğan Babacan, Sermet Kaftancı, Cemil Yıldız hakem üçlüsünün yö­nettiği bu karşılaşmayı şampiyon Mersin İdman  yurdu şu kadrosu ile oynamıştır:
Fikret —: Battal, Nihat — Refik, İhsan, Mümtaz, — Kadri (Kap), Ayhan, Tarık, Os­man, Alp.
Bu müsabakadaki golleri İhsan ve Alp kaydet­miştir.


ŞAMPİYON MERSİN İDMANYURDU İÇİN NELER YAZMIŞLARDI

NECMİ TANYOLAÇ : «Mersin İdman yurdu bugün Türkiye Ligi’ndedir. Lefter’leri, Kadri’leri, Osman’ları, Ahmet’leri, Mehmet’leri ile el ele vermiş ve haklan olan yere yükselmişlerdir. Mersin İdman yurdu taraftarları ile, futbolcusu ile, antrenörü ve yöneticisiyle şimdi daha sıkı sıkıya birbirine sarılmak zo­rundadır. Mersin İdman yur­du alın teri ile çıktığı tepede başının dönmemesine çalışa­caktır. Hayal sanılan bugün gerçek olmuştur. Tebrikler Mersinlilere...»

NAMIK SEVİK : «Mersin İdman yurdu koca bir lig sezonunda rakiplerini dize getirerek nihayet arzu­ladığı Birinci Lig’e yükseldi. Dile kolay bu. Zafere müşte­rek hizmet ederek ulaşan Mersin İdmanyurdu’luların bundan böyle Türkiye Ligi’nde de tek vücut halinde ça­lışmalarını ve güzel şehirle­rini temsil etmelerini gör­mek bizler için büyük bir zevk olacaktır.»

HALİT KIVANÇ : «Mersin İdman yurdu Türki­ye Ligi’nde... Mersin İdman Yurdunu gelecek sezondan itibaren büyük Lig’de görece­ğiz. İkinci Lig’de alkışladığı­mız futbolunu bu işte daha tecrübelilere karşı seyredeceğiz.  Mersin’in başarısıyla övünüyoruz.»

ÇOBAN YURTÇU : «Kadri bir altındır. Milli ta­kımlardan ikinci lige kadar geldi ama, değerinden hiç­bir şey kaybetmedi. Niçin mi? Çünkü yıllar yılı karşı karşıya ve uzun süre de yan yana oynadığı Lefter’i bir gün başında antrenör olarak gördüğü zaman ona saygı i- le « Hocam » demesini bildiği ve hatta ayağa kalkarak yer gösterebilecek bir eğitim ör­neği verebildiği için...»

1966 — 1967 SEZONU
 
Osman’ın 23 golle gol kralı, Mersin İdman Yurdu’nun da İkinci Lig’de şampiyon olduğu bu sezon­da 63 gol rakip filelere gönderildi.MERSİN İDMANYURDU’NUN MAÇLARI
Deplasmanda Mersin’de
 
Mersin İdman Yurdu — Sakarya (2—2)  (3—0)
Mersin İdman Yurdu — Bandırma (0—3)   (3—0)
Mersin İdman Yurdu — Denizli (2—0)   (0—0)
Mersin İdman Yurdu – Aydın (1—0)   (3—0)
Mersin İdman Yurdu – Beykoz  (1—0)   (1—1)
Mersin İdman Yurdu – Beyoğlu (1—1)   (3—0)
Mersin İdman yurdu – Altındağ (2—1)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu – Antalya (0—1)   (4—0)
Mersin İdman Yurdu – Ülküspor (2—1)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu – Zonguldak (1—1)   (2—0)
Mersin İdman Yurdu – Adanaspor (2—0)   (3—0)
Mersin İdman Yurdu – Sarıyer (2—1)   (3—0)
Mersin İdman Yurdu – K. Gümrük (2—1)   (2—3)
Mersin İdman Yurdu – Petrol Ofis (2—1)   (2—0)
Mersin İdman Yurdu – Manisa (5—1)   (1—2)
Mersin İdman Yurdu – Edirne (0—0)   (3—0)


1967—1968 1. LİG’DE İLK SENE
 
Kulübün adı: Mersin İdman Yurdu
Kuruluş tarihi: 1925
Renkleri: Kırmızı Lacivert
Adresi: Gümrük alanı — Mersin
Üye sayısı: 500
Yıllık geliri: 1.000.000

Başkan: Faruk Miskavi
As Başkan: Mahir Turan, Ünal Şuhman
Genel Sekreter: Tutgut Atasavun.
Üyeler: Sezai Sak, Yılmaz Ok, Saadettin Cömert, Sungur Baydur, Aydın Özlü, Necati Volkan, Şükrü Soy­dan, Sadık Eliyeşil, Halit Gazioğ- lu, Mustafa Sözmen.
Futbolcular: Tarık Kutver, Yalçın Saner, Ali Açıkgöz, Kahraman İnan, Burhan Gürel, Osman Arpacıoğlu, Müm­taz Sümer, Nihat Fırat, Ayhan Öz, Battal Toktay, İhsan Temen, Ha­lim Kütükçüoğlu, Refik Çoğun, Fikret Özdil, Doğan Ölçücü, Yu­nus Ceyhan, Mustafa Ender Ak- soy, Alp Sümeralp, Tarık Arıtan, Kadri Aytaç.

Mersin İdman Yurdu bu sezon 32 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik, 14 mağlubiyet almış; topladığı 30 puanla klasmanda 10. sıranın sa­hibi olmuştur.

1967 – 1968 SEZONU

Mersin İdman Yurdu – Galatasaray             (1 – 2 )                    ( 0 – 3 )               
Mersin İdman Yurdu – Altınordu                  (1 – 2 )                   (5 – 1 )
Mersin İdman Yurdu – Altay                          (1 – 0 )                   (1 – 1 )
Mersin İdman Yurdu – Beşiktaş                  ( 0 – 1 )                   ( 0 – 0 )
Mersin İdman Yurdu – Esk. Spor                 ( 2 – 2 )                   ( 2 – 1 )
Mersin İdman Yurdu – Vefa                          ( 3 – 1 )                   ( 2 – 0 )
Mersin İdman Yurdu – Göztepe                   ( 0 – 3 )                   ( 1 – 1 )
Mersin İdman Yurdu – Ankaragücü             ( 1 – 0 )                   ( 1 – 0 )
Mersin İdman Yurdu – Feriköy                     ( 1 – 0 )                   (2 – 1 )
Mersin İdman Yurdu – Şekerspor               ( 3 – 1 )                   ( 1 – 2 )              
Mersin İdman Yurdu – P.T.T                        ( 2 – 1 )                   ( 0 – 0 )
Mersin İdman Yurdu – Bursaspor               ( 1 -2 )                     ( 2 – 1 )
Mersin İdman Yurdu – Demirspor              ( 1 – 3 )                   ( 1 – 1 )
Mersin İdman Yurdu – Fenerbahçe            ( 0 – 1)                    ( 1 – 2 )              
Mersin İdman Yurdu – G. Birliği                   ( 2 – 0 )                   (1 – 2 )

TOPLAM GOL : 42
GOLCÜLER : Osman: 18 (2’si penaltıdan), B. Ta­rık: 7 (l’i penaltıdan), Ali: 4, Ay­han: 5, İhsan: 1, Kahraman: 3, Kad­ri: 2, Mustafa: 1, Alp: 1.

O.  G.  B.  M.  A.  Y.  P.     Derecesi
32 12  8   14  42 44 30     Onuncu 
 
Mersin idman Yurdu’nun I. Lig’de ikinci yılı
Üye Sayısı: 500
Yıllık Geliri: 2.500.000
Başkan: Mehmet Karamehmet
II. Başkan: Mahir Turan
III. Başkan: Ünal Şıhman
Genel Sekreter: Şinasi Develi
Üyeler: Kemal Evrim, Şükrü Soydan, Yılmaz Ok, Mustafa Sözmen, Çetin Kocaer, Necati Bolkan, Sungur Baydur, Aydın Özlü, Sadık Eliyeşil.
Menajer: Bayram Birinci (HACI)
Antrenör: Turgay Şeren
Futbolcular: Kadri Aytaç, Osman Arpacı oğlu, İbrahim Tezeren, Alp Sü- meralp, Muharrem Algış, Ta­rık Kutver, Ayhan Öz, Ali Açık­göz, Abdullah Turgut, Yurdaer Bere, Arif Omaç, Refik Çoğum, İhsan Temen, Cihat Erbü, Ha­lim Kütükçüoğlu, Fikret Özdü, Taner Carin, Erol Durmuşlu, İbrahim Arayıcı, Erdinç Gü­ney, Olcay Başarır.

MERSİN İDMANYURDU, bu sezon 30 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlûbiyet almış; top­ladığı 31 puanla 6. olmuştur.

Yine bu sezon, Türkiye Kupası’nda Bursaspor’a 2—1 ve 2—0’lık skorlarla yenilerek elenmiştir.

1968 – 69 SEZONU MAÇLARI


                                                                       I. Devre              II. Devre
Mersin İdman Yurdu — Bursaspor        (2—1)                  (2—3)
Mersin İdman Yurdu —Altınordu            (2—2)                   (2—0)
Mersin İdman Yurdu —Beşiktaş            (0—0)                 (2—2)
Mersin İdman Yurdu —Altay                    (0—0)                 (2—0)
Mersin İdman Yurdu —Şekerspor           (5—0)                 (1—2)
Mersin İdman Yurdu —Vefa                      (1—2)                  (1—1)
Mersin İdman Yurdu — G. Birliği              (1—0)                   (0—3)
Mersin İdman Yurdu — P.T.T.                  (1—2)                 (2—1)
Mersin İdman Yurdu —İzm. Spor            (1—0)                 (1—-1)
Mersin İdman Yurdu —F. Bahçe             (1—0)                   (0—1)
Mersin İdman Yurdu —İst. Spor              (1—0)                  (0—0)
Mersin İdman Yurdu —Göztepe               (0—1)                 (2-0)
Mersin İdman Yurdu – Demirspor           (0—0)                 (2-3)
Mersin İdman Yurdu — G. Saray              (1— 3)               (0—0)
Mersin İdman Yurdu -  Esk. Spor              (0—1)                   (2—0)

PUAN DURUMU
 O. G. B. M. A. Y. P.         Derecesi
 30 11 9 10 35 29 31          Altıncı

TOPLAM GOL: 35
GOLCÜLER : Tarık' 4, Osman 14 (1’i penaltıdan),, Alp: 4, Ayhan: 1, Ali: 3, Muharrem: 3, Refik: 1, Kadri: 1, İbrahim: 2, Arif: 1, Şekerspor (Kendi kalesine).
1969 – 70 SEZONUNDA MERSİN İDMAN YURDU
 
Başkan: M. Mehmet Karamehmet
Asbaşkan: Ünal Şıhman
Asbaşkan: Mahir Turan
Genel Sekreter: Şinasi Develi
Genel Kaptan: Erol Tarhan
Üyeler: Kemal Evrim, Şükrü Soydan, Yılmaz Ok, Mustafa Sözmen, Çetin Kocaer, Necati Bolkan, Sungur Baydur, Aydın Özlü, Sadık Eliyeşil, Sedat Gülergün.
Üye Sayısı:  500
Yıllık Geliri: 2.500.000
Menajer: Bayram Binici (HACI)
Antrenör: Bülent Giz
Futbolcular: Alp Sümeralp, Osman Arpacı- oğlu, Tarık Kutver, Ayhan Öz, İbrahim Tezeren, Muharem Algıç, Refik Çoğum, Halim Kütükçüoğlu, İbrahim Arayıcı, Taner Carin, Arif Omaç, Cihat Erbil, Aptullah Turgut, Fikret Özdil, Erol Durmuşoğlu, Erol Evcimen, Mustafa Yürür, Papescu (Romen), Jüstin Savo rek (Çek).

MERSİN İDMANYURDU, bu sezonda topladığı 36 puanla dördüncü olma başarısını göstermiştir. 12 galibiyet, 12 beraberlik ve 6 mağlûbiyetle 30 maçını tamamlamıştır.

1969 — 70 SEZONU MAÇLARI .
 
                                                                    I. Devre  II. Devre
Mersin İdman Yurdu — Bursaspor          (2—0)   (2—1)
Mersin İdman Yurdu—Sam. Spor            (0—0)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu.—:Esk. Spor            (1—0)   (1—1)
Mersin İdman Yurdu—G. Saray                (1—2)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu—Vefa                     (3—1)     (0—2)
Mersin İdman Yurdu—F, Bahçe             (1—1)   (0—0)
Mersin İdman Yurdu—Altınordu             (1—0)   (2—2)
Mersin İdman Yurdu—Altay                     (0—1)    (0—0)
Mersin İdman Yurdu—G. Birliği              (2—1)    (1—0)
Mersin İdman Yurdu—Göztepe               (2—2)    (2—2)
Mersin İdman Yurdu—Demirspor           (2—2)   (3—1)
Mersin İdman Yurdu— P.T.T.                   (2—0)    (1—1)
Mersin İdman Yurdu—Beşiktaş               (0—0)   (0—0)
Mersin İdman Yurdu—-İst. Spor              (1—0)   (0—3)
Mersin İdman Yurdu—Ank. Gücü           (1—0)   (0—3)


PUAN DURUMU
O.  G. B. M. A.  Y.  P.     Derecesi
30 12 12 6 32 26 36   Dördüncü
TOPLAM GOL : 32

GOLCÜLER : Ayhan: 3, Muharrem: 5, Tarık: 5, Pa- pescu: 3, İbrahim: 5, Ali: 2, Osman: 6, Mustafa: 2 (penaltıdan), Alp: 1.
Üye Sayısı: 550
Yıllık Geliri: 2.000.000.— TL.
Başkan: Mehmet Karamehmet
II. Başkan: Ünal Şıhman
II. Başkan: Mahir Turan
Genel Sekreter: Erol Tarhan
Genel Kaptan: Mehmet Dölek
Muhasip: Kemal Evrim
Veznedar: Çetin Kocaer
Üyeler: Vecdi Mergen, Sezai Sak, Sa­dık Eliyeşil, Şükrü Soydan, Yılmaz Ok, Turgut Atadoğun.
Antrenör: Bülent Giz
Menajer: Bayram Birinci (HACI)


1970 - 71 SEZONU MERSİN İDMAN YURDU
1970 – 1971 TRANSFERLERİ


                                                               GELDİĞİ KULÜP
AKIN AKSAÇLI                                  GALATASARAY
MUHLİS GÜLEN                              GALATASARAY
NAŞİT ATVUR                                   GALATASARAY1970 – 71 SEZONU MAÇLARI


                                                          I.Devre  II. Devre

Mersin İdman Yurdu  — Bolu spor          (1—0)    (0—1)
Mersin İdman Yurdu      — P.T.T.              (0—1)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu      —Esk. Spor        (0—0)    (1—3)
Mersin İdman Yurdu      —Sam. Spor      (0—1)   (2—0)
Mersin İdman Yurdu      —Bursaspor      (3—0)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu      —İst. Spor          (3—4)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu      —Altay                 (0—1)   (2—1)
Mersin İdman Yurdu      — G. Saray         (2—0)   (0—2)
Mersin İdman Yurdu      —F. Bahçe          (1—1)   (1—2)
Mersin İdman Yurdu      —Ank. Gücü      (0—0)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu      —Demirspor     (1—1)   (3—0)
Mersin İdman Yurdu      —Göztepe         (0—1)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu      —Beşiktaş         (1—0)   (0—2)
Mersin İdman Yurdu      —Vefa                 (0—0)   (0—0)
Mersin İdman Yurdu      —Karşıyaka        (2—1)   (1—2)

TOPLAM GOL : 27
GOLCÜLER: Osman: 14 (l’i penaltıdan), Muhar­rem: 2, Alp: 1, Ayhan: 4, Popescu: 1, İbrahim: 1, Erol: 1, Naşit: 1, Altay ve Bursa (Kendi kalelerine birer gol).

PUAN DURUMU
O. G. B. M. A. Y. P.    Derecesi
30 11 6 13 27 26 28  Ondördüncü
1971 — 72 SEZONU MERSİN İDMAN YURDU
 
Üye Sayısı: 810
Yıllık geliri: 2.450.000 TL.
Başkan : Mehmet Karamehmet
II. Başkan: Mahir Turan
Başkan : Ünal Şıhman
Genel Sekreter                : Orhan Fikri Mutlu
Muhasip : Çetin Kocaer
Veznedar: Sungur Baydur
Üyeler  : Sezai Sak, İsmet Okan, Neca­ti Bolkan, Mustafa Elgin.
Antrenör: Teaderescu
Menajer: Yok

1971 — 72 TRANSFERLERİ
 
Adı Soyadı:                                        Geldiği Kulüp:
GÜRAY ERDENER                           Beşiktaş
HALİT KUTLU                                    Beşiktaş
GÜVENÇ KURTAR                           Beşiktaş
GÜVENİR KURTAR                          Trabzonspor
ZEKÎ TEMİZLER                                 Fenerbahçe
ÖMER TOKÖZ                                   Ankaragücü

1971 – 72 SEZONU MAÇLARI
 
                                                     I.Devre  II. Devre

Mersin İdman Yurdu — Vefa            (1—1)    (O—1)
Mersin İdman Yurdu—Adanaspor   (2—2)    (0—-1)
Mersin İdman Yurdu— Giresun spor (1—2)  (3—0)
Mersin İdman Yurdu—Esk. Spor      (3—0)    (0—2)
Mersin İdman Yurdu—Bursaspor    (4—3)    (0—1)
Mersin İdman Yurdu—Ank. Gücü    (0—0)    (1—0)
Mersin İdman Yurdu—İst. Spor        (2—0)    (0—1)
Mersin İdman Yurdu— Sam. Spor    (0—0)    (1—0)
Mersin İdman Yurdu—Bolu spor     (1—0)    (1—1)
Mersin İdman Yurdu—F. Bahçe       (1—1)    (1—1)
Mersin İdman Yurdu—Göztepe       (1—1)    (2—4)
Mersin İdman Yurdu—Altay             (0—3)    (3—0)
Mersin İdman Yurdu—G. Saray        (1—1)    (0—1)
Mersin İdman Yurdu—Karşıyaka      (2—0)    (1—2)
Mersin İdman Yurdu—Beşiktaş        (0—0)    (3—0)

PUAN DURUMU
 
O.  G. B. M.  A.  Y.  P. Derecesi
30 10 10 10 35 28 39 Yedinci

TOPLAM GOL : 35

GOLCÜLER : Güvenç: 12, Zeki: 7, Güray: 4, Ömer 1, Mustafa 3 (penaltıdan), Ayhan: 3, Remzi: 2, İbrahim: 1, Alp: 1, Cihat: 1.
1972— 73 SEZONU MERSİN İDMANYURDU
 
Üye Sayısı : 700
Yıllık geliri:  3.650.000 TL.

Başkan: Mehmet Karamehmet
II. Başkan: Yusuf Ziya Yavuz
II. Başkan: Ünal Şıhman
Genel Kaptan: Erol Tarhan
Genel Sekreter: Orhan Fikri Mutlu
Veznedar: Çetin Kocaer
Muhasip: Alptekin Ürgüplü
Üyeler: Sungur Baydur, Necati Bol- kan, Vecdi Mergen, Mustafa Elgin, Kemal Saraçoğlu, Sezai Sak.
Antrenör: Turgay Şeren, Nazım Koka.
Menacer : Bayram Birinci

1972 – 73 TRANSFERLERİ

Adı Soyadı:                                        Geldiği Kulüp :
BURHAN ÇETİNKAYA                     Zonguldak spor
NECDET AYKUT                              Gençlerbirliği
TUNCAY MESCÎ                               Ankaragücü
DAVUT ŞAHÎN                                  Beşiktaş
SELAHATTİN GÖRÇAM                 Mersin (Amatör)
YILMAZ URUL                                   İstanbulspor
SELAHATTİN ALPAK                       Vefa


                                                                         I.Devre  II.Devre
Mersin İdman Yurdu — Vefa                     (1—0)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu —Esk. Spor             (0—1)   (1—2)
Mersin İdman Yurdu — G. Saray              (0—2)   (0—0)
Mersin İdman Yurdu —Sam. Spor           (3—1)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu —Gir. Spor              (1—1)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu —Bursaspor           (0—0)   (2—1)
Mersin İdman Yurdu — F. Bahçe             (0—0)   (0—3)
Mersin İdman Yurdu  - Bolu spor             (3—3)   (0—0)
Mersin İdman Yurdu - Göztepe                 (2—0)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu  - Adanaspor          (0—1)   (0—3)
Mersin İdman Yurdu -  Şekerspor            (0—0)   (4—2)
Mersin İdman Yurdu - P.T.T.                      (1—1)   (1—2)
Mersin İdman Yurdu  - Beşiktaş               (0—1)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu  - Ank. Gücü            (0—0)   (1—1)
Mersin İdman Yurdu  - Altay                      (1—2)   (2—2)

TOPLAM GOL : 26
GOLCÜLER : Zeki: 8, Güray: 5, Alp: 3, Akın: 1, Necdet: 4, İbrahim: 2, Burhan: 2, Ayhan: 1.

PUAN DURUMU
O. G. B. M. A.  Y.  P. Derecesi
30 8 11 11 26 31 27 On birinci

1973 — 74 SEZONU MERSİN İDMAN YURDU
 
Üye Sayısı : 750
Yıllık geliri :  4.260.000 TL.

Başkan     :  Mehmet Karamehmet
II. Başkan : Mahir Turan
II. Başkan : Ünal Şıhman
Genel Kaptan :  Erol Tarhan, Yaman Atalay
Genel Sekreter :  Atilla Taşpınar
Veznedar :  Alptekin Ürgünlü
Kulüp Doktoru: Kayhan Oktar
Üyeler :  Mustafa Elgin, Mustafa Oğultürk, Nejat Çağlar, Sungur Bay dur, Sadık Eliyeşil.
Menajer: Bayram Birinci ( HACI )
Antrenör: İon Motroc (Romen), Nazım Koka, Kaloperoviç (Yugoslav)
Futbolcular: Fikret, Atıf, Halit, ' Güray, Akın, Refik, Ömer, Ayhan, Ci­hat, Levent, Güngör, Cevher, İbrahim, Erol, Şeref, Kemal, Burhan, Necdet, Tuncay, Adil, Kasan, Ümit.
1973 – 74 TRANSFERLERİ
Adı ve Soyadı:                                  Geldiği Kulüp :

ŞEREF BAŞOĞLU                             Sakaryaspor
ATIF ÖZTÜRK                                    Sakaryaspor
ÜMİT YARDIM                                    Sakaryaspor
KEMAL YAÇINKAYA                         P.T.T. Ankaragücü
CEVHER (Kasım transferi)            Fenerbahçe
GÜNGÖR CİLEKCİLER                  Adanaspor

1973 — 74 SEZONU MAÇLARI
 
           I. Devre II. Devre
Mersin İdman Yurdu — Ad D. Spor         (0—1)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu — Kayseri spor      (0—1)   (0—2)
Mersin İdman Yurdu —Bursaspor           (0—2)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu —Sam. Spor           (1—0)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu —Ank. Gücü            (1—2)   (0—0)
Mersin İdman Yurdu —Vefa                      (2—0)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu —Esk. Spor             (2—1)   (0—2)
Mersin İdman Yurdu —Gir. Spor              (0—1)   (2—1)
Mersin İdman Yurdu —F. Bahçe              (0—0)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu — Altay                    (0—1)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu —Göztepe               (0—0)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu — G. Saray              (0—0)   (0—2)
Mersin İdman Yurdu — Adanaspor        (0—0)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu —Beşiktaş              (0—1)   (2—4)PUAN DURUMU
KÜME DÜŞTÜ
 
TOPLAM GOL : 14
GOLCÜLER : Akın 1, Burhan: 1, Şeref: 5, Necdet 2, Zeki: 2, Refik: 1, Kemal: 1, Erol: 1


1974 — 75 SEZONU MERSİN ÎDMANYURDU
 
Üye Sayısı:  800
Yıllık geliri: 4.600.000 TL.
Başkan: Kaya Mutlu
II. Başkan: Ünal Şıhman
II. Başkan: Mahir Turan
Genel Kaptan: Erol Gelbul (Mustafa Oğultürk)
Genel Sekreter: Doğan Er
Veznedar: Nizamettin Köklü
Muhasip: Nizamettin Köklü
Kulüp Doktoru: Bekir Güner
Üyeler: Kemal Telli, Edip Buran, Erol Galbul, Yalçın Kurtuluş, Hilâl Çetin
Menajer: Bayram Birinci (HACI)
Antrenör: I. Bülent Giz, II. Sebahattin Erman, III. Kaloperiç, IV. Ali Beratlıgil.
Futbolcular: Ayhan, İbrahim, Erol, Burhan, Şeref, Atıf, Kemal, Davut, Le­vent, Adil, Doğan, Metin, Kâmuran, Hikmet, Osman, Yal­çın, İsmail, Kasım, Nevruz, Kemal.

1974 — 75 TRANSFERLERİ
 
 Adı :                                Geldiği Kulüp :
DOĞAN                              Göztepe
METİN                                 Ankaragücü
KÂMURAN                         Eskişehirspor
HİKMET                              Karagümrük
OSMAN                              Feriköy
YALÇIN                              Feriköy
İSMAİL                                Tarsus İdman Yurdu
KASIM                                 Tarsus İdman Yurdu
NEVRUZ                              Şekerspor
KEMAL                                 İskenderun spor

1974 — 75 SEZONU MAÇLAR
(2. Lig Kırmızı Grup)
 
                                                                     I.Devre  II.Devre
Mersin İdman Yurdu — Ordu                    (2—1)   (1—2)
Mersin İdman Yurdu —İst. Spor               (1—0)   (3—1)
Mersin İdman Yurdu —Antalya                 (0—2)   (2—0)
Mersin İdman Yurdu —Konya                   (0—1)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu —  Sakarya              (O—1)  (2—0)
Mersin İdman Yurdu —  Manisa                 (1—2)   (3—0)
Mersin İdman Yurdu —  Kocaeli                 (0—1)   (2—0)
Mersin İdman Yurdu —  G. Antep               (0—0)   (4—0)
Mersin İdman Yurdu —   Denizli              (0—0)   (4—0)
Mersin İdman Yurdu —  Kırıkkale            (2—0)   (1—2)
Mersin İdman Yurdu —  Karabük             (0—1)   (0—2)
Mersin İdman Yurdu —  Hatay                  (1—0)   (0—2)
Mersin İdman Yurdu —  Esk. D. S.           (3—3)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu —  Malatya             (4—0)   (0—0)
          
TOPLAM GOL : 36
GOLCÜLER : Burhan: 8, Şeref: 7, Zeki: 13 (1’i pen­altıdan), Osman: 1, Nevruz: 3, Ay­han: 1, B. Kemal: 1, Metin: 1, Do­ğan: 1.

PUAN DURUMU
O. G. B. M. A. Y. P. Derecesi
30 14 6 10 36 22 34 On birinci

1975 — 76 SEZONU MERSİN İDMANYURDU
(İKİNCİ TÜRKİYE LİGİ ŞAMPİYONU)
 
Üye Sayısı: 870
Yıllık geliri:  5.640.000 TL.
Başkan: Kaya Mutlu
II. Başkan: Mahir Turan
II. Başkan: Burhan Kânun
Genel Kaptan: Burhan Kânun
Genel Sekreter: Yalçın Toroğlu
Muhasip:  Nizamettin Köklü
Veznedar: Ünal Şıhman
Kulüp Doktoru : Aydın Özlü
Üyeler: İsa, Öner, Yalçın Kurtuluş, Yalçın Tunçak, Mustafa Karakuzu, Hüseyin Akçaoğlu, Ali Erdem, Erol Gelbul, Atillâ Per­şembe, Mustafa Oğultürk.
Menajer: Bayram Birinci (HACI)
Antrenör: Kadri Aytaç
Futbolcular: Ayhan, İbrahim, Burhan, Şe­ref, Atıf, Kemal, Davut, Le­vent, Doğan, Metin, Kâmuran, Hikmet, Kasım, Mehmet Can, Tahir, Mehmet (Asker), Rüçhan, Aydın.

1975 — 76 TRANSFERLERİ
 

Adı:                                       Geldiği Kulüp :
MEHMET CAN                    Ankara Demirspor
TAHİR                                   İstanbulspor
MEHMET                             İskenderunspor
RUÇHAN                              Fenerbahçe
AYDIN                                   Ankaragücü
TURAN                                 Gençlerbirliği


 
 
 
 
 
 
 
 
ŞAMPİYON MERSİN İDMANYURDU’NUN
1975 — 76 SEZONU MAÇLARI


                                                                           I. Devre   II. Devre
Mersin İdman Yurdu — Esk. D. S.            (1—0)   (0—0)
Mersin İdman Yurdu —Kocaeli                 (0—2)  (1—1)
Mersin İdman Yurdu —Manisa                 (1—0)  (4—0)
Mersin İdman Yurdu —Malatya               (3—1)   (1—1)
Mersin İdman Yurdu-—Kayseri                (0—2)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu —Konya                   (0—0)   (1:—1)
Mersin İdman Yurdu —Sarıyer                  (0—0)   (3—0)
Mersin İdman Yurdu —Denizli                  (1—0)   (0—0)
Mersin İdman Yurdu — G. Antep            (0—1)   (3—0)
Mersin İdman Yurdu —Karabük              (0—1)   (5—1)
Mersin İdman Yurdu —Bandırma            (1—0)   (0—1)
Mersin İdman Yurdu —Hatay                    (1—1)   (1—0)
Mersin İdman Yurdu —Kırıkkale               (1—1)   . (3—0)
   (Hükmen)
Mersin İdman Yurdu —Antalya                                (0—0)   (5—2)
Mersin İdman Yurdu —G. Birliği                               (2—1)   (0—0)

 
PUAN DURUMU
O.  G.  B. M. A. Y. F. Derecesi
   30 ,14 11 5 39 17 39 Şampiyon
TOPLAM GOL : 39
GOLCÜLER : Şeref: 9, Zeki: 6 (2’si penaltıdan), Ayhan: 5 (2’si penaltıdan), Doğan: 7, Burhan: 3, Kemal: 1, İbrahim: 1, Hikmet: 3, Hükmen: 3—0.


39 PUANLIK SAVAŞ
 
MERSİN İBMANYURDU 1975—76 sezonunda sondan bir önceki maçta Antalyaspor’u 5—2 yene­rek şampiyonluk turu atmış ve yeniden I. Türkiye Ligi’nde oynama hakkını elde etmiştir. Kırmızı — Lacivertliler bu sezon 30 maçta 14 galibiyet, 11 beraberlik, 5 mağlubiyet alıp 39 puan topladılar... Şampiyonluğun ilân edildiği ve maçtan sonra şeref turunun atıldığı 5—2’lik Antalyaspor galibiyetin­den sonra Mersin Valisi Bayın Necmettin Karaduman özetle şu konuşmayı yapmıştır:

MERSİN VALİSİ KARADUMAN DİYOR Kİ:

«Mersin İdman Yurdu siz sevgili Mersinlilerden aldığı kuvvet ile bugünkü derecesine ulaşmıştır. Mersin İdman Yurdu tüm idareci, futbolcular ile antrenör Aytaç’a teşekkür eder kendilerini candan ve yürekten kutlar başarılarının devamını bekle­rim.»
Kulüp Başkanı Kaya Mutlu’nun konuşması ise şöyledir:
«Zafer tüm hemşerilerimizindir. Sizler kar, kış, çamur demeden bütün maçlarımıza geldiniz. Kırıkkale’deki o dehşet dolu günde bizimle omuz omuzaydınız. Sağ olun, var olun. Tekrar ediyorum başarı tüm Mersin’indir.»


MERSİN İDMANYURDU’NUN 'İKİ ŞAMPİYONLUĞUNDA DA GÖREV YAPAN
«BAY ŞAMPİ­YON» : KADRİ AYTAÇ...

1931 yılında İstan­bul’da doğdu. «Futbola küçük yaşta başlayışımı henüz 16 yaşında iken Beyoğlu spor birinci takı­mına girişim izlemiştir.
1950 — 1951 sezonunda ise Galatasaray takımına girdim.» diyor Aytaç...

1958 yılında Galatasaray’da ki Karagümrük’e geçen Kadri 72.500 lirayı bu transferi için alırken Türkiye’nin ilk transfer kralı oluyordu. Futbol oy­nadığı süre içerisinde 500’e yakın gol atan Kadri Aytaç, 33 defa A milli, 38 kez Ordu milli takımının formasına hakkını vermiştir. 1962 senesinde Fener­bahçe, 1962 ve 1967 yıllan arasında ise yeniden Ga­latasaray formalarına hizmet etmiştir.
1967— 1970 yılları arasında Mersin İdman Yurdu takımı­na geçti. Ve Mersin İdman Yurdu’nun I. Lig meyvesini tatmasında en önemli etkenlerden birisi ol­du. Ve aynı kır saçlı Kadri Aytaç saçlarındaki kırların sayısınca futbol öğretimini kendisine bir sa­nat yapmış olarak küme, düşen takımının başına gelip onu 1975—1976 sezonunda yeniden 1. Lige yükseltme başarısı göstermiştir.
«Mersin benim ikinci vatanimdir..» der Aytaç.
Kadri Aytaç’ın unutamadıkları arasında Dün­ya Ordular arası futbol şampiyonu oluşumuz büyük yer tutmaktadır.
 «Sözümüzü Cihat’la bağlayalım. Anlatılması zor bir futbol yaşantısı yaşadı Cihat, her şeyi ile Mersinli olduğunu gösterdi. Bu kitap da buna ör­nektir. Bunu yazmak fırsatı verdiği için, ona te­şekkür ediyorum.»
EN ÇOK BAŞKANLIK YAPAN MEHMET KARAMEHMET

1915 yılında doğan Mehmet Karamehmet Mer­sin İdman Yurdu’nun, en uzun ömürlü Kulüp Baş- kanlarından ilki sayılmaktadır. 1938 yılında başla­yan bu devre birkaç yıllık aralardan sonra 1974 yı­lına dek sürüp gitmiştir. İlk ve Orta tahsilini Tar­sus’ta lise tahsilini ise İstanbul Boğaziçi Lisesi’nde, tekstil dalındaki yüksek mühendisliğini ise Alman­ya’da tamamlayan Karamehmet, Almanca lisanına vakıf olup, Çukurova’nın ve dolayısıyla Türkiye’nin sayılı fabrikatörlerindendir. Maddi ve manevi katkısıyla uzun yıllar Çukur­ova İdman Yurdu’na ve Mersin İdman Yurdu’na hiz­metini esirgemeyen Mehmet Karamehmet evli ve 5 çocuk babasıdır.

Kendisine sorduğumuzda bize Mersin İdman Yurdu’nu şöyle anlattılar:

«1938 yılları sırasında çıkan bir kanunla 500 kişiden fazla işçi çalıştıran müesseselerin birer spor kulübü kurma mecburiyeti getirilmişti. O za­manlar büyük sıkıntılar içerisinde bulunan Mer­sin İdman Yurdu’nu Çukurova fabrikalarına mal ederek hem oynayan sporcuların geçimini sağlaya­bilmek, hem de kulübün yükünü hafifletmek en büyük amaçlarımızdan birisiydi. Esasında amatör olan bu kulübümüz 1954 yılları sırasında bir ara kü­me düşecek hale dahi gelmişti. Bu tarihlerde ben Mersin İdman Yurdu’nu Çukurova İdman Yurduy­la birleştirerek MERSİN ÇUKUROVA İDMAN YURDU adı altında pekleştirdim. O zamanki tüzük­te, fabrika umum müdürü değişmez başkan olu­yor kalan 6 kişilik idare heyetinin 3’ü dışarıdan diğer 3’ü de fabrikadan seçiliyordu. 1962 yılına kadar olan başkanlığım Çukurova İdman Yurdu adı altında olmuştur. O tarihlerde Türkiye ama­tör şampiyonu olan takımımız zamanın Federas­yon Başkanı merhum ORHAN ŞEREF ’in de arzularıyla 1963’te MERSİN ÇUKUROVA İDMAN YURDU adı altında ikinci Millî Lig’e girdi. 1967 yı­lında I. Türkiye Ligi’ne terfi eden takımımızı MER­SİN kentine mal edebilmek amacıyla Çukurova adını kaldırarak MERSİN İDMAN YURDU adı al­tında hizmetine devam ettik.»Sporda unutamadığı bir anısını da şöyle söy­lüyordu sayın KARAMEHMET:
«Amatör kümeden İkinci Millî Lig’e geçerken duyduğum heyecan ge­çirdiğim bir kalp kriziyle az daha hayatıma mal oluyordu. Ayrıyeten İkinci Lig’den Birinci Lig’e geçişimizi ve 1974 yılında tekrar bir alt kümeye düşüşümüz bende derin izler bırakmıştır, o günleri sağ oldukça unutmam mümkün değil.»

KAYA MUTLU

İki senedir Mersin İdman Yurdu kulübüne baş­kanlık eden Kaya Mutlu aynı zamanda Mersin Be­lediye Reisliği görevini de sürdürmektedir. 1929 yı­lında Mersin’de doğan Kaya Mutlu ilk, orta ve lise tahsilini Galatasaray lisesinde tamamlamış mü­teakiben Ankara Zira­at Fakültesini bitirerek Fransa’da ihtisas yapmıştır. 1950 ve 1953 yılları arasında Mersin İdman Yurdu’na futbolcu olarak hiz­met etmiştir. Metin Oktay ve Fenerbahçeli Cemil ile Beckenbauer hayranlık duyduğu futbolculardır. Mutlu yeni sezon için şunları söylemiştir:

«Eldeki imkânları en iyi şekilde değerlendire­cek ve I. lige lâyık bir takım kuracağız. Eksik yer­lerin takviyesi için gençlere önem veren bir trans­fer politikası güdeceğiz. Kulübü uzun vadeli prog­ramlarla genç ve yetenekli isimlere devredeceğiz. Ayrıca yabancı değil yerli antrenör fikrini de ben ve yönetici arkadaşlarım şiddetle savunmaktayız.»

MAHİR TURAN

Mersin İdman Yurdu de­nilince akla ilk gelen isimlerin arasındadır Ma­hir Turan. 10 yıldır kulü­be ikinci başkanlık göre­vini yapmış ve inkâr edil­mez emeği geçmiştir. Mer­sin’de 1924 yılında doğ­muş ilk tahsilini Mersin, orta ve lise tahsilini ise İstanbul’da tamamlamış­tır. Mahir Turan’ın unu­tamadığı anısı ise Mersin İdman Yurdu’nun ilk defa I. Lig’e çıktığı yıl İstan­bul’da oynanan Beykoz maçı.

ÜNAL ŞIHMAN

1933 yılında Mersin’de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İstanbul’da ta­mamladı. Ziraat işletme­ciliği dalında Amerika’da ihtisas yaptı. 11 yıldan bu yana Mersin İdman Yurdu’nun aralıksız as baş­kanlığı görevini başarı ve fedakârlıklarla yürüt­mektedir. Şıhman yeni se­zonda takıma yön verilip I. Lig’de tutunacak ve bir düşmeyecek bir Mersin İdman Yurdu’nun yaratıl­masının en büyük arzusu olduğunu ifade etmek­tedir.

NİZAMETTİN KÖKLÜ

1925 senesinde Gediz’­de dünyaya gelmiştir. Li­se mezunu olup Mersin’­de ticaret hayatı ile işti­gal etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Kök­lü yapılacak reformlarla ve bir vade , sonunda Mer­sin İdman Yurdu’nun ta­mamen Mersinlilerden kurulu bir ekip olmasını arzu ettiğini söylemekte­dir.

MUSTAFA OĞULTÜRK

1924 yılında Kıbrıs’ta doğan Oğultürk ticaret lisesi mezunu olup halen memuriyet hayatını sürdürmektedir. 1940—54 yıları arasında Mersin İdman Yurdu takımında top oynamıştır. 1956 yılında milli hakem olmuştur..

EROL GELBUL

1937 yılında Mersin’de doğmuştur. Evli ve üç ço­cuk babası olan Gelbul kulübe ikişer - üçer Mer­sinli futbolcuların dahil edilmesini ve Mersinli gençlerin takıma nüve yapılmasını arzu etmek­tedir.

AYDIN ÖZLÜ

1930 Mersin doğumlu­dur. İstanbul Tıp Fakül­tesi mezunu olup halen Mersin’de doktorluk göre­vini sürdürmektedir. 13 yıl aralıksız şekilde kulüp doktorluğunu yapmıştır. «Mersinli futbolcuların daha faydalı olacağına inanıyor ancak, bu proje için mutlaka zamana ih­tiyaç bulunduğunu düşü­nüyorum.» demektedir.

KAZIM TUNCİ

1932 yılında Kars’ta doğan Kazım Tunci tüm Mersinliler için «Görün­meyen Kahraman» dır. Sporcuların dert babası ve idarecilerin sağ kolu­dur. Kulüp Müdürlüğü yapmakta ve bu sezonki kadroya 5—6 takviye ile I. ligde iyi bir netice alına­bileceği inancını taşımak­tadır.

BURHAN KANUN

Halen Mersin’de ara­ba ticareti ile meşgul bu­lunan Kanun 1932 yılın­da Mersin’de doğmuştur.
Son üç yıldır takımın ge­nel kaptanlığını yapmak­tadır. Unutamadığı anı­larının başında hadiseli Kırıkkale spor maçı gel­mektedir.

SEZAİ SAK

Sezai Sak’ın dışında bir Mersin İdman Yurdu düşünmek mümkün değildir. Kırmızı - Lâcivert renkler onun için her şeyden önemlidir. Varını yo­ğunu kulübünün hizmetine sunan Sezai Sak, yıllar­dır bitip tükenmeyen enerjisi ile Mersin’e güç ka­tıyor.
Sezai Sak, Mersin İdman Yurdu’na emeği geçen ve unutulmayan isimlerin başında...

HACI BAYRAM BİRİNCİ

1943 yılında Siverek’te doğan Bayram Birin­ci, Anadolu yiğitliği yanı sıra, müşfikliğini ve iyi kalpliliğini de karakterin­de birleştirmiş; Mersin’in şüphesiz en sevilen kişi­lerinden birisidir. Mersin­liler onu HACI lakabıyla çağırmaktadırlar. 14 yıl gibi uzun bir süredir bilâ Taşıla takımın menajerlik görevini layıkı ile yap­maktadır Hacı gençliğinde boks yapmış ve Millî Takıma kadar yükselmiştir. En sevdiği ve sık sık sık kullandığı cümle «Allah’ını öptüğümün..» ol­maktadır..
MURTAZA ŞAHİNLER

1942 yılında Mersin’de doğan Murtaza ilkokul mezunudur. 11 yıldır ku­lübün malzemecilik göre­vini yürütmektedir. Unu­tamadığı maç Mersin İdman Yurdu’nun 1969 yı­lında Fenerbahçe’yi 1—0 yendiği maçtır..

1975—1976 ŞAMPİYON MERSİN İDMAN YURDU FUTBOLCULARI
AYHAN ÖZ :
Mersin’de 1945 yılında dünyaya geldi. Takım kaptanı olarak 2. kez şampiyon olma zevkini tadı­yor. Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan Öz, ilkokul mezunu olup 11 yıldır Mersin İdman Yurdu takı­mında oynamaktadır. En çok beğendiği yerli fut­bolcu, Cemil ve Alpaslan (F.B.), en çok beğendiği yabancı futbolcu ise Beckenbauer.


ZEKİ TEMİZLER :

İstanbul’da 1944 yılında doğan Zeki Temizler, Vefa ve Fenerbahçe takımlarında oynadıktan sonra, 4 yıl Önce Mersin’e transfer olmuştur. Takımda santrfor ve solaçık mevkilerinde oynamaktadır. Ev­li ve iki çocuk babası olan Zeki Temizler ortaokul mezunu olup 13 kez millî olmuştur. En çok beğen­diği yerli futbolcu Cemil (F.B.), Fatih (G.S.), be­ğendiği yabancı futbolcu, Beckenbauer.

KAMURAN YAVUZ :
Erzincan’da 1945 yılında dünyaya gelen Kâmuran uzun seneler Eskişehirspor formasını giy­dikten sonra 1974 - 1975 sezonunda Mersin’e geldi. Evli ve bir çocuk sahibi olan Kâmuran Üniversite mezunu olup yerli futbolculardan, Yusuf (BJK), yabancı futbolculardan Müller’i beğeniyor.
ŞEREF BAŞOĞLU :
1947 yılında Adapazarı’nda dünyaya gelen Şe­ref, ilkokul mezunu ve bekâr olup, 1973—1974 se­zonunda, Sakarya spordan M.İ.Y. transfer olmuş­tur. En çok beğendiği yerli futbolcu; Doğan (M.İ. Y.), Cemil (F.B.), yabancı futbolcu Cruff.
DOĞAN KUÇUKDURU :
İstanbul’da 1949 yılında dünyaya geldi. Ka­sımpaşa, Göztepe ve iki sezondur M.İ.Y. ’da top koş­turuyor. İleri üçlüde yer alıyor. Bekârdır. Yerli fut­bolculardan: Cemil, Alpaslan (F.B.), Fatih (G.S.), yabancı futbolculardan Beckenbauer’i beğeniyor.
RÜÇHAN DAĞDEVİREN :
İstanbul’da 1951 yılında dünyaya geldi. Lise mezunu olup bekârdır. F.B., Eskişehirspor, Giresun spor’ da oynadıktan sonra 1975—1976 sezonun­da M.İ.Y.’na transfer olmuştur. Geri dörtlüde yer almaktadır. En çok beğendiği yerli futbolcu Cemil, yabancı ise Vogst, Beckenbauer.
ATIF ÖZTOPRAK:

Adapazarı’nda 1952 yılında dünyaya geldi. Sakarya spor’ dan 1973—1974 sezonunda M.İ.Y.’na transfer oldu. M.İ.Y.’na kaleci olarak hizmet et­mektedir. Lise mezunu olup nişanlıdır. En çok be­ğendiği futbolcular; Sabri (Beşiktaş), Fatih (G.S.), yabancı futbolculardan; Maier, Beckendauer, Mül­ler.

AYDIN TOHUMCU:

1943 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Ankaragücü’nden 1975—76 sezonunda M.İ.Y.’na transfer olmuştur. Üniversite mezunu olan Aydın, evli ve iki çocuk babası olup en çok beğendiği yerli futbolcular: Alpaslan — Cemil (F.B.), yabancı futbolculardan Müller’dir.

KEMAL DAMKAL :

1950 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Güneş spor, PTT’de oynadıktan sonra 1973—1974 se­zonunda M.İ.Y.na transfer oldu. Aynı zamanda in­şaat mühendisi olan Kemal, evli ve bir çocuk baba­sıdır. En çok beğendiği yerli futbolcu: Fatih (G.S.), Alpaslan (F.B.), yabancı futbolcu ise Netzer, Breitner.
KEMAL ÖZCAN :

Kayseri’de 1948 yılında dünyaya gelmiştir. Kayseri ve İskenderun’da oynadıktan sonra 1974— 1975 sezonunda M.İ.Y.’na transfer olmuştur. Or­taokul mezunudur. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ge­ri dörtlüde yer almaktadır. En çok beğendiği yerli futbolcu: B. Mehmet, Yasin (G.S.), yabancı fut­bolcu Müller.

TAHİR TEMUB:

1954 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Davut paşa, İstanbulspor’da oynadıktan sonra 1974—1975 sezonunda M.İ.Y.’na transfer oldu. Orta sahada oy­nuyor. Lise mezunu olup bekârdır. 3 kez Genç Millî olmuştur. Yerli futbolculardan: Alpaslan (F.B.), yabancı futbolculardan Beckenbauer’i beğenmek­tedir.

İBRAHİM ARAYICI :

Mersin (Silifke’de) 1950 yılında dünyaya gel­miş olup, takımın en eski ikinci futbolcusudur. Fut­bola Silifke spor’ da başlayıp M.İ.Y.’nda sürdürmek­tedir 26 defa millî olmuştur. Takımın geri dörtlü­sünde ve orta sahasında görev yapıyor. Orta okul mezunu olup evli ve bir çocuk babasıdır.

MEHMET DAYAN:

Balıkesir (Erdek’te) dünyaya gelmiştir. Ban­dırma, İskenderun’da oynadıktan sonra 1974—1975 sezonunda M.İ.Y.’na transfer olmuştur, 5 kez Genç Millî olmuştur. Lise mezunu olan Mehmet bekâr­dır. Yerli futbolculardan, Cemil (F.B.), Fatih (G. S.), yabancı futbolculardan Müller’i beğenmek­tedir.
HİKMET ERÖN :

İstanbul’da 1948 yılında dünyaya geldi. 1974 —75 sezonunda Karagümrük’ten transfer edilmiş­tir. İlkokul mezunu olan Hikmet bekârdır. Takımın orta sahasında yer almaktadır. Yerli futbolcular­dan Burhan (Kırıkkale), yabancı futbolculardan, Deyna’yı beğenmektedir.

MEHMET CAN MERCAN :

Mersin (Tarsus’ta) 1955 yılında dünyaya gel­miştir. Futbola Ank. Demirspor’da başlamıştır. 1975—1976 sezonunda M.İ.Y.’na transfer olmuştur. İleri üçlüde yer almaktadır. Halen liseye devam eden Mehmet Can bekârdır. 4 defa Genç Millî ol­muştur.

LEVENT ARIKDOĞAN :

1953 yılında Mersin’de dünyaya gelmiştir. Mer­sin Genç takımından yetişmiştir. Lise mezunu olan
Levent bekârdır.

BURHAN ÇETÎNKAYA :

Trabzon’da 1952 yılında dünyaya gelmiştir. Çorum spor, Ankara Toprak spor, Zonguldak spor’ da oynadıktan sonra M.İ.Y.’na transfer olmuştur. Or­taokul mezunu olan Burhan bekârdır. İleri üçlüde yer almaktadır. 23 kez Millî olmuştur.


KASIM ÖZYAMANOĞLU :

Mersin (Tarsus’ta) 1953 yılında dünyaya gel­miştir. Tarsus İdman Yurdu genç takımından 1974 —75 sezonunda transfer edilmiştir. Nişanlı olarak Kasım halen Adana İ.T.İ.A. ikinci sınıf öğrencisidir. En beğendiği yerli futbolcu: Fatih (G.S.), ya bancı futbolcu Beckenbauer.

TURHAN AKÇA :

Ankara’da 1956 yılında dünyaya geldi. Hacettepe’den 1975—76 sezonunda transfer edildi. Lise mezunu olup bekârdır. Yerli futbolculardan Volkan (Altınordu) yabancı futbolculardan; Rensenbril (Anderlech)tir.

MERSİN İDMANYURBU’NDA OYNAYAN YABANCI FUTBOLCULAR :
 
Abdül Cabbar (Pakistan)
Maula Bachs (Pakistan),
Jüstinyen Jovarek (Çekoslovakya)
Popescu Octavian (Romanya)
Velkoviç (Yugoslavya)

MERSİN İDMANYURBU’NDA GÖREV YAPAN YABANCI ANTRENÖRLER

Borris                     (1967—68) Yugoslavya
Teodroscu            (1971—72) —Romanya
İoanmotroç          (1972—73) Romanya
Kaleporoviç         (1973—74) — Yugoslavya

MERSİN İDMAN YURBU’NDA GÖREV YAPAN TÜRK ANTRENÖRLER

Altınordu’Iu Sami
Nazım Koka
Fahrettin Cansever
Lefter Küçükandonyadis
Cihat Arman
Turgay Şeren (iki defa)
Bülent Giz (iki defa)
Seyfi Alanya
Sebahattin Arman
 Kadri Aytaç
BÎR BÜYÜK SPOR ADAMI SEYFİ ALANYA
 
1928 yılında Mersin’de doğdu. Atletizme Tar­sus Amerikan Koleji’nde 1943 senesinde okurken başladı. 1944—1945 senesinde kardeşi Nazmi Alan­ya ile birlikte M.İ.Y.’na transfer oldu. 1948 senesi­ne kadar İdman Yurdu’nda top oynadı. 1948’de atletizme dönen Seyfi Alanya Malatya’da yapılan Türkiye Bölgeler arası şampiyonasında 100 metre­de (11,3) derece ile 3’ncü oldu. Aynı koşuda Mersin İdman Yurdu takımında futbolcu olarak hizmete geçmiş olan İlhan Taşucu (11,1) derecesi ile birinci olmuştur. Mersin kentine sporcu, antrenör ve en son Beden Terbiyesi Genel Müdürü olarak hizmet eden Seyfi Alanya 1948 yılında Belçika’ya karşı 4x100 bayrak yarışında Millî Takım formasını giy­miştir. Ayrıca 1948’de Türkiye okullar arası şampi­yonu 1950’de şampiyonada 100 ve 200 metrede birinci oldu. 1952’de İstanbul’da yapılan 4x100 bay­rak yarışı ile adını duyurdu. Bu koşuya katılanlar:
1— Muzaffer Selvi (F.B.)
2 — Fahri Özgüder (G.S.)
3— Seyfi Alanya (Mersin)
4— Aydın Onur (Ankara).

1952’de Türkiye yine 1952’de Ordular arası şampiyonada Belçika’da 100 metrede Dünya İkin­cisi oldular. (Takım halinde).
1953—1960 yılları arasında tekrar Mersin İdman Yurdu’nda futbolculuk görevini ifa etti.
1964 yılında Mersin Amatör Atletizm Kulübünü kuran Seyfi Alanya tüm spor branşlarım kapsayan bilimsel çalışma dallarından dördünü başarıyla bitirmiştir.

Ankara Bölgeler Arası Bilim ve Çalışma Semineri,
Yugoslavya Uluslar Arası Semineri,
Macaristan’da Kondisyon ve Teknik Çalış­ma Semineri,
Yunanistan Olimpik Semineri.

MERSİNİN MÎLLÎ FUTBOLCULARI
 
OSMAN ARPACIOĞLU :

30 Nisan 1969 Ankara 19 Mayıs Stadı: Türkiye: 1 — Polonya: 3 (A. Millî)
9 Ekim.,1968 İnönü Sta­dı: Türkiye: 0 — Bulgaristan: 2 (A Millî)
8 Haziran İ970 Sofya Vasüeyski Stadı: Türkiye: 0 — Bulgaristan: 0 (Ümit Millî)
13 Haziran 1970 Sofya Vasileyski Stadı: Türkiye: 0 — Romanya: 0 (Ümit Milli).

İBRAHİM ARAYICI :

18 Mayıs 1968 D. Almanya Riesa Stadı: Türki­ye Genç: 1 — Romanya Genç: 1.
20 Mayıs .1968 D. Almanya Kari Mark Stadı Türkiye Genç;, 0 — Sovyetler Birliği Genç: 3
16     art 1970 Antalya Atat- türk Stadı: Türkiye Genç: 1 — Bulgaristan Genç: 1
1 Nisan 1970 Atina Karaisaki Stadı: Türkiye Genç: 1 Yunanistan Genç: 2
15     Nisan 1970 Bursa Ata­türk Stadı: Türkiye Genç: 1 -—- Yunanistan Genç: 0
16     16 Mayıs 1970 Edinburg Charlton Stadı Türkiye Genç: 0 — D. Almanya Genç 1,
17     Mayıs 1970 Dum- fermline East End Park Stadı: Türkiye Genç: 0  Romanya Genç: 0,
20 Mayıs 1970 Kırcaldy Stadı Park Stadı Belçika Genç: 2 — Türkiye Genç: 0.
 
30 Mart 1964 Hollanda Alkmar Stadı Türkiye Genç: 2 — Yugoslavya Genç: 0 (Erdem — Faruk Çukurova İd­man Yurdu).
1 Nisan 1964 Hollanda Dordrecht Sta­dı. Türkiye Genç: 0 — İspanya Genç: 1 (Erdem — Faruk Çukurova İdman Yurdu).

SELAHATTİN YENÇUTARAL : 1 kez Amatör Millî

EROL DURMUŞLU: 1 kez Temsili Millî
MERSİN’İN BAŞKANLARI
Kuruluşundan bugüne kadar Kulüp Başkan­lığı yapanlar şunlardır:

Reşit Galip Bey (merhum — Eski Maarif Ve­kili)
Hakkı Cemal Üçer (merhum)
Edip Buran (merhum)
Halil Zaloğlu
Muharrem Hilmi Yeğin
Sait Arif Akıncı (merhum)
Enver Ali Ger naz (merhum)
Fuat Morel
Rıza Kurtuluş
Mithat Toroğlu
Fahri Merzeci (merhum)
Dr. Tarık Özergin
Muhittin Aynaz
Avni Gürsel (merhum)
Sadi Eliyeşil
Mehmet Karamehmet
Sadık Eliyeşil,
Halit Gazioğlu,
Nevzat Emrealp
Kaya Mutlu.